Fair Play integriteitsaanpak bij de KNLTB

De KNLTB streeft een integere tennissport na waarin sportiviteit en respect bijdragen aan een plezierige sportbeoefening. Voor ongewenst of niet integer gedrag is in het tennis geen plaats. Fair Play is daarom belangrijk. Iedere tennisser dient zich eerlijk en sportief te gedragen, ook als er geen scheidsrechter bij is.

Om invulling te geven aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft de KNLTB het integriteitsbeleid, waaronder de tuchtrechtspraak, ingrijpend gewijzigd.

Fair Play aanpak integriteitskwesties

De KNLTB heeft gekozen voor een integrale aanpak en neemt het voortouw in de aanpak van actuele integriteitskwesties zoals wangedrag op en om de tennisbaan, matchfixing, seksuele intimidatie, discriminatie en vermeend dopinggebruik. De KNLTB sluit hiermee aan op de NOC*NSF aanpak en eisen.

Preventie, detectie en correctie

In 2015 startte de bond met het Project Integriteit met als uitgangspunt de aanpak van wangedrag gebaseerd op de pijlers preventie, detectie en correctie. Iedereen van recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, vrijwilliger, toeschouwer of ouder, behoort zich sportief en integer te gedragen. Hiervoor zijn gedragscodes en een Reglement Fair Play opgesteld.

Model Tuchtreglement voor Verenigingen

De nieuwe Fair Play aanpak moet er tevens voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes aangepakt wordt. De KNLTB wil ongewenst gedrag samen met verenigingen tegengaan. Er is een model Tuchtreglement voor Verenigingen opgesteld, ontworpen voor de aanpak van integriteitskwesties binnen de verenigingen. Het staat elke club vrij om hier gebruik van te maken.

Verplichte melding

Clubs zijn verplicht om ernstige misdragingen bij de KNLTB te melden zodat de bond de zaak van de club kan overnemen. Clubs hebben voldoende handvatten om de overige misdragingen als vereniging zelf aan te pakken. De nieuwe opzet treedt vanaf januari 2016 in werking. Alle tennisclubs ontvangen hierover van de KNLTB een informatiepakket. Meer informatie over het project is te vinden op de KNLTB website.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant