Tijd dringt voor oplossing slepend schaatsconflict

Crisisberaad tussen de KNSB enerzijds en schaatsers, teams en gewesten anderzijds heeft op 11 oktober niet voor een oplossing gezorgd in het slepende schaatsconflict met de bond. De premiepot, de licentiegelden en de KNSB-begroting voor komend seizoen kwamen o.a. aan de orde.

De KNSB kampt al jaren met forse verliezen. Het afgelopen boekjaar werd, ondanks de miljoenen euro’s aan sponsorgeld van met name KPN, een verlies geleden van 29 miljoen euro.

Schaatsconflict draait om geld

De schaatsers, teams en gewesten, vertegenwoordigd in een convenantgroep, menen dat de bezuinigingen teveel op hun bordje worden gelegd. Zo werd de premiepot van 1,1 miljoen in eerste instantie verlaagd naar 600.000 euro. Later werd dat bedrag weer iets verhoogd tot 760.000 euro maar gingen de licentiegelden omhoog naar 100.000 euro.

Faciliterende rol KNSB

Over de rol van de KNSB bestaat een principieel verschil van inzicht. De convenantgroep meent dat de bond een faciliterende rol moet spelen ten behoeve van de sport. De KNSB reorganiseerde het bondsbureau weliswaar al maar er werken nog altijd 39,8 fte’s die jaarlijks ruim vier miljoen euro kosten.

Motie van wantrouwen

De convenantgroep dreigde in de eerste week van oktober al met een motie van wantrouwen aan het adres van Fledderus, indien hij niet tot actie zou overgaan. In eerste instantie volgde daarop geen reactie vanuit het bondsbureau maar op 11 oktober zaten partijen de uiteindelijk alsnog rond de tafel.

Belangrijkste knelpunten wegnemen

Tijdens deze bespreking werd voorgesteld om een commissie in het leven te roepen die binnen twee weken met een oplossing moet komen inzake de premiepot en de licentiegelden, de belangrijkste knelpunten die moeten worden weggenomen voordat op 28 oktober het schaatsseizoen officieel begint. Vervolgens moet de herinrichting van de KNSB en een nieuwe begroting aan de orde komen in een ultieme poging om escalatie van dit schaatsconflict te voorkomen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.