Reglement zaalhockey vanaf 1 september 2013

Zaalhockeyers dienen de spelregels te kennen, na te leven en goed kennis te nemen van de inhoud van het Reglement zaalhockey vanaf 1 september 2013. Deze spelregels en de aanwijzingen gelden voor alle hockeydeelnemers: spelers, scheidsrechters, teambegeleiders en verenigingsfunctionarissen.

Reglement zaalhockey vanaf 1 september 2013Veiligheid
Ook in het nieuwe reglement zaalhockey ligt de nadruk op veiligheid. Iedereen die deelneemt aan of betrokken is bij het spel moet beseffen dat de veiligheid van anderen niet in gevaar gebracht mag worden. Spelers dienen ervoor te zorgen dat hun uitrusting geen gevaar oplevert voor henzelf of voor anderen.

Verantwoordelijkheid 
De KNHB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van wedstrijdvoorzieningen die gebreken hebben of niet voldoen aan de gestelde eisen. De bond kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen in welke zin dan ook van zulk gebruik. De controle van wedstrijdfaciliteiten en uitrusting bestaat uit bezien en beoordelen of de faciliteiten en de uitrusting in algemene zin voldoen aan de gestelde eisen.

Invoering
Het Nederlandse reglement zaalhockey is een afgeleide van het spelreglement van de FIH (the Rules of Hockey) en geldt voor alle hockeyspelers en officials. De datum van invoering van het Nederlandse spelreglement is 1 september 2013 en vervangt eerdere uitgaven. De Nederlandse spelregels worden opgesteld door de Commissie Spelregels onder gezag van de KNHB.

Belangrijkste regelwijziging
Daar waar de KNHB uitzonderingen maakt of aanvullingen heeft op de internationale regels, wordt dit met de toevoeging ‘KNHB’ aangegeven. De belangrijkste regelwijziging in het reglement zaalhockey is dat bij wedstrijden in de Seniorencompetitie het aantal spelers in het veld i.p.v. maximaal 6 nu nog maximaal 5 spelers mag zijn. Bij wedstrijden in de Juniorencompetitie blijft het toegestaan om maximaal 6 spelers in het veld te hebben.

De toekomst
De FIH wil hockey zo aantrekkelijk mogelijk maken om te beoefenen én om naar te kijken. De KNHB ondersteunt deze gedachte. Het spelreglement zaalhockey levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van deze doelstellingen. De FIH Rules Committee zal de spelregels ook in de toekomst blijven bezien en waarborgen dat hockey een sport blijft waar spelers van kunnen blijven genieten.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant