Golfongeval: geen ‘eigen schuld’ slachtoffer

Tandarts A en tandarts B nemen deel aan een golftoernooi in aparte groepen. De heren zijn elkaar tegengekomen op hole 8 waar tandarts B en zijn flightgenoot over de baan terugliepen naar de afslagplaats van hole 8 omdat zij verkeerd waren gelopen. Reconstructie van een golfongeval.

Golfongeval: geen eigen schuld slachtofferOnoverzichtelijk
Hole 9 is een wat onoverzichtelijke hole met een tweetal heuvels. Vanaf de afslagplaats van hole 9 is niet de gehele baan te overzien, daarom staat bij deze afslagplaats een bordje met daarop de tekst ‘Please wait with your tee-off for the bell to ring 3 times’ om een golfongeval te voorkomen.

Boom
Tandarts A en zijn flightgenoten hebben, nadat zij hebben gewacht tot de flight voor hen de bel drie keer had laten klinken, afgeslagen bij hole 9. Tandarts A sloeg af vanaf de heren tee-box, zijn bal week iets naar rechts af en werd door een boom gestopt. Hij kon de bal niet zien liggen maar ging er, mede op basis van de ervaringen van zijn flightgenoten, vanuit dat de bal vlakbij de boom op de baan zou liggen.

Bal in gezicht
Intussen heeft tandarts B ook vanaf de heren tee-box op hole 9 afgeslagen terwijl hij op het moment van afslaan tandarts A en zijn flightgenoten niet kon zien. Hij heeft niet gewacht met afslaan tot de bel drie keer had geklonken en ook geen ‘fore’ geroepen toen hij afsloeg. Toen tandarts A op hole 9 naar zijn bal toe liep is hij door de bal van tandarts B in zijn gezicht geraakt waardoor hij oogletsel op. Tandarts A wil dat tandarts B hem de geleden schade van dit golfongeval vergoedt. Een gang naar de rechter volgde.

Etiquette-regel
De rechtbank is van oordeel dat tandarts B onvoldoende heeft onderbouwd dat tandarts A in strijd met de etiquette-regel omtrent de handelwijze bij een verloren bal heeft gehandeld. Niet vast is komen te staan dat tandarts A ‘vijf minuten of langer’ naar zijn bal heeft gezocht zodat niet gebleken is van een reden om de flight van tandarts B voor te laten gaan.

Tas
De rechtbank overweegt dat in het midden kan blijven of tandarts A of een van zijn flightgenoten, ter voorkoming van een golfongeval, een tas op de fairway had moeten plaatsen om de flight achter hen te waarschuwen dat zij nog op de baan aanwezig waren, omdat vast staat dat de fairway vanaf de afslagplaats van hole 9 niet zichtbaar is.

Geen veiligheidsregel
De rechtbank van oordeel dat de etiquetteregel omtrent de handelwijze bij een verloren bal een beleefdheidsregel is die bedoeld is om een vlot spelverloop te bevorderen en geen veiligheidsregel. Tandarts B heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd hoe een eventuele overtreding van deze regel door tandarts A kan worden aangemerkt als de oorzaak van het golfongeval.

Het beroep van tandarts B op ‘eigen schuld’ aan de zijde van tandarts A is afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat tandarts B aansprakelijk is voor de door verzoeker geleden schade.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant