Arbitragecafe van de NBB groot succes

De eerste editie van het NBB arbitragecafe is een groot succes. Tijdens de eerste bijeenkomst werd in de kantine van Sporthal Cleijn Duin, de kennis van de aanwezigen in een spelregelquiz getest en gingen coaches en scheidsrechters met elkaar in gesprek over diverse spelregelsituaties.

Het eerste arbitragecafe van de Nederlandse Basketball Bond NBB is een groot succes Opleidingsonderdeel
Het arbitragecafe stond onder leiding van Fiba-instructeur Edwin Wallaart en de spelregelsituaties werden ingeleid door bondscoach en oud-international Hein Gerd Triemstra en internationaal scheidsrechter Antio Sinterniklaas. “Het was leuk en nuttig om ervaringen en visies uit te wisselen”, aldus een van de aanwezigen Er werd geopperd dat het arbitragecafe vast onderdeel zou moeten uitmaken van trainersopleidingen.

Spelfragmenten
Er werden spelfragmenten getoond die met de aanwezigen werd besproken. Bij elke situatie volgde een uitwisseling van visies, interpretaties en regels. De fragmenten kregen de deelnemers na afloop mee op een USB-stick om te kunnen delen met anderen. In een spelregelquiz konden de deelnemers hun kennis testen. Er waren twee extra vragen voor nodig voordat Jan Koek tot winnaar kon worden uitgeroepen.

Commentaar op beslissingen
Aanleiding voor het organiseren van het arbitragecafe is de uitkomst van het onderzoek onder sporters, scheidsrechters, trainers/coaches en bezoekers van wedstrijden, naar tien grootste ergernissen in het basketball. ‘Commentaar op beslissingen van de scheidsrechter’ bleek als het meest hinderlijk te worden ervaren gevolgd door ‘mondelinge agressie’ en een ‘niet consequent fluitende scheidsrechter’. Maar ook ‘gebrekkige spelregelkennis’ werd vaak genoemd.

Spelregelkennis
De NBB pakt deze laatste ergernis aan door het vergroten van spelregelkennis van alle partijen die betrokken zijn bij het basketball via een arbitragecafe. De spelregelkennis wordt interactief vergroot met invalshoeken vanuit het standpunt van de scheidsrechter én vanuit de coach. Het arbitragecafe krijgt in 2014 vanwege het succes meerdere vervolgedities. Scheidsrechters en coaches worden hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant