Mogelijke overname Circuit Park Zandvoort

Op de geruchten rond de beslaglegging op de rekeningen van Circuit Park Zandvoort reageerde CFO Edwin Sibbel. Wat nu als nieuws gebracht wordt, blijkt in feite helemaal geen nieuwe situatie te zijn.

Beslag
“Het beslag op de rekeningen dateert al van augustus 2012 en duurt zo lang de zaak m.b.t. de vorderingen die Jurriaan van de Kamp op het circuit heeft voor verleende diensten als sponsorbemiddelaar, nog onder de rechter is”, zo verklaart Sibbel.
.
Vertrouwen
“Beide partijen zijn het inhoudelijk eens over de hoogte van de vorderingen uit 2010 en 2011 waarover vorige week door de rechter een tussenvonnis is gewezen, zodat die in ieder geval direct door ons konden worden voldaan en dat is afgewerkt. We praten nu nog over de vordering van 2012 en ik heb er alle vertrouwen in dat ook dat wordt opgelost.”

Verkoop van het circuit
De geruchten over een mogelijke verkoop van het circuit bevestigt Sibbel desgevraagd ook. “We zijn met een aantal geïnteresseerden in gesprek over een overname. Daardoor zou er meer financiële armslag kunnen komen voor het doen van investeringen.”

Positie resultaat
“Voorlopig boekt het circuit nog een positief resultaat en bedraagt de hoogte van onze debiteuren (vorderingen) meer dan die van onze crediteuren (schulden),  zonder één euro overheidssubsidie. Dat is op een aantal andere circuits zoals bekend wel anders”, aldus de financieel direkteur.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant