Privacyverklaring

Sportzaken.pro, gevestigd in Blaricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

H.J. Moerman
Buizerd 104
1261 SW Blaricum

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportzaken.pro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

– Naam van uw organisatie

Geslacht

E-mailadres

Sportzaken.pro verwerkt uw gegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Indien u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via henkjan@sportzaken.pro, dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Sportzaken.pro neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Bewaring persoonsgegevens

Sportzaken.pro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren geen bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportzaken.pro verstrekt geen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Sportzaken.pro gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kunt u te alen tijde zelf doen via de website. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar henkjan@sportzaken.pro.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van uw privacy.

Sportzaken.pro zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op uw verzoek reageren. Sportzaken.pro wijst u erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportzaken.pro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat u dat dan z.s.m. weten via henkjan@sportzaken.pro.

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.