Privacybeleid

Sportzaken.pro vindt de bescherming van de gegevens van gebruikers, bezoekers en partners van groot belang. De informatie die Sportzaken.pro over u vast legt (hierna aangeduid als persoonsgegevens) wordt zorgvuldig, veilig en intern verwerkt. Sportzaken.pro schakelt voor de verwerking geen externe partijen in.

Uw persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Sportzaken.pro is niet verplicht. U hebt te allen tijde de keuze of u persoonsgegevens wilt (laten) invoeren of verwijderen. Sportzaken.pro kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken zoals naam, contactgegevens, geslacht en e-mailadres.

Deze gegevens kunnen bij Sportzaken.pro bekend zijn omdat u zichtbaar hebt gemaakt dat bepaalde onderwerpen u interesseren. De server van Sportzaken.pro legt voorts gegevens vast, zoals URL, IP-adres en browsertaal. Maar ook de datum en tijd van de artikelen die u hebt gelezen.

Persoonsgegevens verwijderen

Sportzaken.pro kan uw persoonsgegevens gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van producten of diensten van de website, uitwisselen met haar partners. Indien u bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van uw persoonsgegevens met partners, dan kunt u dit melden via redactie@sportzaken.pro.
Mocht u uw gegevens willen laten verwijderen uit de bestanden van Sportzaken.pro dan doen wij dit binnen 24 uur nadat u hierom hebt verzocht. Sportzaken.pro verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:
voor de uitvoering van een, met partners van Sportzaken.pro, gesloten overeenkomst;
voor het aanbieden van informatie;
 om u in de gelegenheid te stellen informatie uit te wisselen of om contact op te nemen met andere gebruikers;
 om u een nieuwsbrief, een aanbieding of een andere elektronische boodschap toe te sturen;

  •  om haar website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

Sportzaken.pro bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens

Sportzaken.pro kan uw elektronische gegevens gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden maar wisselt met hen geen persoonsgegevens uit. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken via een e-mailtje aan redactie@sportzaken.pro.

Sportzaken.pro kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Deze gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Sportzaken.pro te garanderen.

Beveiliging

Sportzaken.pro handhaaft bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek, voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

Sportzaken.pro wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Als u vragen hebt over de manier waarop Sportzaken.pro met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u altijd een bericht sturen aan redactie@sportzaken.pro. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of wilt laten verwijderen, dan kunt u een verzoek daartoe sturen aan redactie@sportzaken.pro. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het gebruik van uw gegevens voor het doen van aanbiedingen of de ontvangst van informatie en aanbiedingen.

De meest recente aanpassing van het privacybeleid is van 14 juni 2018.

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant