Nederlandse Sportraad krijgt evenwichtige zetelverdeling

“De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS heeft op 5 februari jl. in een brief aanvullende vragen gesteld over het voornemen om een Nederlandse Sportraad in te stellen. Deze beantwoord ik hierbij graag”, geeft sportminister Edith Schippers aan.

Minister Schippers zegde toe dat er – ook bij personele wisselingen in de Sportraad – oog zal zijn voor een evenwichtige zetelverdeling tussen vrouwen en mannen.

Profielschets bestuursleden

Leden van de fracties van D66, PvdA en GroenLinks hebben gevraagd hoe de gehanteerde profielschets eruit ziet bij de zoektocht naar bestuursleden van de op te richten Nederlandse Sportraad en de gewenste competenties en expertise als geheel. “Ik heb bij de selectie gekeken naar ervaringen, achtergronden en expertises alsmede een onbevangen blik voor innovatieve ideeën en een onafhankelijke opstelling.”

Vrouwelijke bestuurders Nederlandse Sportraad

De fractieleden van D66, PvdA en Groen Links wilden eveneens aanvullende informatie over de vertegenwoordiging van vrouwen in de Nederlands Sportraad. Volgens deze zou minister Schippers de indruk wekken dat er niet meer vrouwen voor de Sportraad te vinden zouden zijn vanwege gebrek aan ervaring, achtergrond en expertise.

“Ik wil uitdrukkelijk weerleggen dat ik deze suggestie wil oproepen. Tot nu toe hebben acht personen, waaronder twee vrouwen, aangegeven zitting te willen nemen in het raadsbestuur. Ik ben nog op zoek naar een derde vrouw en heb de huidige beoogde raadsleden gevraagd om suggesties te doen voor aanvullende expertise in de raad.”

Michael van Praag

“De gedachten gaan hierbij uit naar expertisegebieden zoals governance in sport, stedebouwkundige en infrastructurele implicaties van grootschalige sportevenementen en expertise op het vlak van veiligheid bij sportevenementen. Ik ben hierover in gesprek met beoogd voorzitter van de Raad, de heer Michael van Praag. Met de komst van een derde vrouw zal de Nederlandse Sportraad tenminste voor 30% uit vrouwen gaan bestaan”, aldus de minister.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.