Hoe wordt de BTW-sportvrijstelling gewijzigd?

Hoe zal de BTW-sportvrijstelling door het Ministerie van Financiën worden gewijzigd?

De geluiden dat het BTW-regime met betrekking tot sportaccommodaties zal worden gewijzigd, worden steeds luider. De BTW-sportvrijstelling moet volgens het Ministerie van Financiën worden uitgebreid.

De dienstverlening van gemeenten die bestaat uit het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid tot sportbeoefening is na uitbreiding van de BTW-sportvrijstelling vrijgesteld van heffing van BTW.

Kostenpost

Omdat de dienstverlening niet meer is belast met BTW door toepassing van de BTW-sportvrijstelling, wordt de BTW op de kosten van aanleg, renovatie, onderhoud en exploitatie van sportaccommodaties een kostenpost.

Uitbreiding BTW-sportvrijstelling

Gemeenten kunnen voorsorteren op de wetswijziging en het belastingvoordeel behouden door een commercieel sportbedrijf op te richten. Hierbij speelt een aantal aandachtspunten zoals de fiscale eenheid BTW. Het belastingvoordeel voor de sportstichting zal ook verdwijnen bij uitbreiding van de BTW-sportvrijstelling. De sportstichting exploiteert de sportaccommodatie immers ook zonder winstoogmerk.

Sportcoöperatie

Een sportcoöperatie kan een praktisch alternatief zijn voor de sportstichting. Vanuit fiscaal perspectief is de sportcoöperatie ook interessant voor gemeenten die de buitensportaccommodaties willen privatiseren. De uitbreiding van de BTW-sportvrijstelling heeft voorts ook fiscale gevolgen voor de exploitatie van de gemeentelijke binnensportaccommodaties.

Kennissessie voor gemeenten

Op 15 juni as. verzorgt Joep Swinkels voor gemeentelijke belastingambtenaren een middagcursus over deze ontwikkeling. Hij brengt uw kennis over BTW en sport(structuren) in één middag weer op niveau en bespreekt alle BTW-aspecten van sport, de aanpassing van de BTW-regelgeving en diverse exploitatiemodellen van accommodaties. Deelnemers kunnen hierna goed anticiperen op de wijzigingen en het belastingvoordeel voor de gemeente behouden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.