Welke gevolgen heeft REACH voor sportverenigingen?

De Europese Unie bereidt wetgeving voor ten aanzien van PAK’s. REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Deze nieuwe wetgeving is primair bedoeld voor het gebruik van chemicaliën die in de industrie worden toegepast.


De REACH wetgeving heeft met name betrekking op de producten waarvan frequent contact met de huid mogelijk is.

Acht soorten PAK

REACH beschrijft welke producten niet meer op de markt mogen worden gebracht zodra de rubbercomponenten meer dan 1 mg/kg van de 8 beschreven PAK’s bevatten. Voor kinderen geldt er zelfs een limiet van 0.5 mg/kg. De REACH wetgeving treedt op 27 december 2015 in werking.

Schadelijke effecten PAK’s

PAK’s kunnen schadelijke effecten hebben op de huid, ogen en slijmvliezen hoewel deze effecten pas optreden bij relatief hoge concentraties. De mate waarin deze stoffen kankerverwekkend zijn is sterk afhankelijk van de concentratie van de stof.

Infillmaterialen voor kunstgrasvelden

De reden voor de totstandkoming van REACH is een rapport dat in 2012 door het Duitse Umwelt Bundesamt is uitgebracht. De daarin beschreven wetgeving zou ook van invloed kunnen zijn op infillmaterialen voor kunstgrasvelden. Op dit moment is echter onduidelijk of deze materialen onder deze wetgeving vallen. De EU moet hierover nog duidelijkheid scheppen.

Nog geen ministerieel standpunt

Het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft over dit onderwerp nog geen standpunt ingenomen. Uit eerder onderzoek van Industox is gebleken dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een gezondheidsrisico door PAK’s door het gebruik van SBR (Styrol Butadieen Rubber) rubber infill.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.