Wanneer komt de eerste BOA controleren op uw sportvereniging?

Uit cijfers die De Telegraaf heeft opgevraagd bij de NVWA blijkt dat deze organisatie over onvoldoende menskracht beschikt om het horecarookverbod te handhaven. In 2012 heeft de NVWA maar bij één op de twintig horecagelegenheden (café of disco) kunnen controleren of er illegaal werd gerookt.

Eén op twintig
De NVWA heeft vorig jaar slechts 3.000 gerichte rookcontroles uitgevoerd terwijl het rookverbod in ruim 60.000 gelegenheden geldt. De NVWA zegt voornamelijk op risicolocaties zoals uitgaanspleinen te hebben gecontroleerd. Bij 37% van de gecontroleerde gelegenheden werd overtreding van het rookverbod geconstateerd.

Ontoereikend
Wat voorspelt dat voor de handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet bij sportverenigingen? Waarschijnlijk weinig goeds. Nu de controletaak op het gebruik van alcohol bij sportverenigingen van het Rijk is overgeheveld naar de gemeenten, is het de vraag of deze wel naar behoren is uit te voeren. Het aantal BOA’s dat nodig is om te controleren is vooralsnog ontoereikend.

Wenkbrauwen
Als we er vanuit gaan dat van de 28.000 sportverenigingen, er circa 15.000 een horeca-accommodatie hebben, en als we er daarnaast vanuit gaan dat we in het ‘overgangsjaar 2013’ beschikken over slechts 30 BOA’s die hun diploma hebben behaald, dan lijken deze cijfers reden om de gemeentelijke wenkbrauwen enigszins te fronsen.

BOA’s
De huidige schatting is dat er voor een enigszins effectieve controle zo’n 400 BOA’s nodig zijn die hun taak gedeeltelijk in de weekends moeten uitvoeren. BOA’s die tevens belast zijn met taken als jachtopziener, parkeercontroleur, milieuambtenaar, conducteur, sociaal rechercheur en viscontroleur. BOA’s ook die misschien op zaterdag of zondag zelf wel eens lekker willen sporten.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant