Heeft VWS moedwillig emails over loktieners verwijderd?

Ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben interne emails en correspondentie met de gemeente Utrecht vernietigd om te voorkomen dat buitenstaanders deze zouden kunnen inzien. Dat meldt radioprogramma Argos dat over kopieën zegt te beschikken.

Het ministerie van VWS wordt ervan beticht interne emails en correspondentie met de gemeente Utrecht over de inzet van loktieners te hebben vernietigd.Het zou gaan om emails en correspondentie uit juni en juli 2015 tussen de ministeries van VWS en VenJ en de gemeente Utrecht.

Ministeriële damage-control

Het onderwerp van de correspondentie is de inzet van zogenaamde ‘mystery guests’ – in de volksmond loktieners – bij het naleven van de Drank- en Horecawet. De ambtenaar die destijds de stukken en de emails moest vernietigen vermoedt dat deze ministeriële ‘damage-control’ was bedoeld om te voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat VWS naar de pijpen van de gemeente Utrecht danste.

Alcoholhoudende drank

De gemeente wilde met 17-jarige loktieners controleren of horecagelegenheden, winkels en mogelijk ook sportverenigingen, alcoholhoudende drank verkochten aan jongeren die jonger zijn dan 18 jaar, kort nadat de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol was verhoogd naar 18 jaar.

Onwettige uitlokking

Politici en horeca-ondernemers waren kritisch over die maatregel en beschuldigden de gemeente Utrecht van uitlokking. Bovendien zou het inzetten van 17-jarige loktieners onwettig zijn. De gemeente Utrecht bedacht vervolgens samen met de ministeries een scenario om meerderjarige tieners in te zetten zodat dit geen juridische problemen zou opleveren.

Verzoek tot verwijdering

De gemeente Utrecht en het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigden tegenover het radioprogramma Argos vanuit het ministerie van VWS het verzoek te hebben gekregen om de correspondentie hierover te verwijderen. Dat verzoek heeft VenJ vervolgens niet ingewilligd.

Angst voor Wob-verzoeken

Desondanks verstrekten beide ministeries niet de betreffende documenten, nadat het radioprogramma daarom had gevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Vijf lokale raadsfracties in Utrecht willen weten of de gemeente zich in de beschuldiging van Argos kan vinden en of het gebruikelijk is om documenten uit angst voor Wob-verzoeken te vernietigen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.