Veiligheidsinspanningen VenJ in de sportsector

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) informeert de Tweede Kamer mede namens minister Schippers, enezijds over de veiligheidsinspanningen voor de sport- en vrijwilligerssector. Anderzijds worden de belemmeringen benoemd die er zijn bij het hanteren van een registratielijst voor de sportsector.

Veiligheidsinspanningen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de sportssectorPreventiebeleid
Zeer veel vrijwilligers zijn actief in de sport- en vrijetijdssector. Om ervoor te zorgen dat kwetsbare groepen zoals minderjarigen en verstandelijke beperkten, die met vrijwilligers in aanraking komen, zo min mogelijk risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik, voert het kabinet een preventief beleid ten aanzien van de veiligheidsinspanningen.

Integriteitsbeleid
De beste manier voor organisaties in de sport- en vrijwilligerssector om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is door een sterk integriteitsbeleid te voeren dat, naast een zorgvuldige vrijwilligersselectie, uit meerdere integriteitsinstrumenten bestaat zoals strikte omgangsregels en de aanwezigheid van een vertrouwenscontactpersoon.

Registratielijsten
Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ook worden ingeperkt door gebruik te maken van registratielijsten. In 2013 is de registratielijst voor vrijwilligerswerk in de sport gelanceerd waarin alle tuchtrechtelijke veroordelingen binnen de aangesloten sportbonden bijgehouden worden. Personen staan op deze lijst voor de duur van de tuchtrechtelijke veroordeling. Veroordelingen waarvan de termijn nog niet verlopen is maar die zijn ingegaan vóórdat een sportbond was aangesloten bij de registratielijst, mogen niet in deze registratielijst zijn opgenomen.

Hopgedrag
Een sportvereniging kan een strafrechtelijke veroordeling van een potentiële vrijwilliger achterhalen en ‘hopgedrag’ van vrijwilligers tegen gaan die ooit zijn weggestuurd, door een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen. Door het verschil tussen het strafrechtelijke en het tuchtrechtelijke systeem biedt de wet- en regelgeving waarop de VOG gebaseerd is, geen ruimte om naast justitiële gegevens, ook tuchtrechtelijke gegevens mee te wegen.

Registratielijsten
Er worden acties ondernomen om het de sport- en vrijwilligerssector gemakkelijker te maken om beide systemen te gebruiken. Beide sectoren vinden de toepassing van de registratielijsten te arbeidsintensief. Als onderdeel van de veiligheidsinspanningen van zijn ministerie wil Dijkhoff dit gebruiksgemak vergroten. De sport- en vrijwilligerssector bekostigen deze registratielijsten zelf.

Gratis VOG
Sinds januari 2015 kunnen vrijwilligers die met minderjarigen of met personen met een verstandelijke beperking werken, kosteloos een VOG aanvragen. Dijkhoff is tevreden dat daarvan veel gebruik wordt gemaakt. In de eerste vier maanden van 2015 zijn al 11.655 VOG’s aangevraagd. NOC*NSF treedt voor de sportwereld op als contactpunt voor sportverenigingen die gebruik willen maken van de VOG-regeling.

Instrumenten
Dijkhoff biedt samen met de minister van VWS de sport- en vrijwilligerssector instrumenten aan waarmee invulling kunnen worden geven aan de verantwoordelijkheid van sportverenigingen voor een sterk integriteitsbeleid. De staatssecretaris blijft werken aan diverse veiligheidsinspanningen voor de sport- en vrijwilligerssector maar roept hen op om de veiligheid serieus te blijven nemen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.