Veiligheidsanalyse: basis voor een veilig sportklimaat

Sporten kan prachtig zijn maar soms slaan de emoties die bij sport horen, om in ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Sporters spelen agressief, ouders zijn te fanatiek en scheidsrechters worden belaagd. Met een veiligheidsanalyse wordt de basis gelegd voor een veiliger sportklimaat.

Met een veiligheidsanalyse van de stichting HALT en de KNVB legt iedere voetbalvereniging de basis voor een aangenaam, sociaal en veilig sportklimaat.Maar hoe is een veilige en sociale sportvereniging te ontwikkelen en hoe kunnen trainers, coaches en ouders hierbij worden ondersteund?

Aanpak
In opdracht van de Rijksoverheid en NOC*NSF helpen de KNVB en Halt sportverenigingen bij het creëren van een sociaal en veilig(er) sportklimaat. Halt en de KNVB gebruiken hiervoor de ‘veiligheidsanalyse’, die aansluit bij wat er speelt op en rond de vereniging. Deze analyse bestaat uit zes fasen:

 1. Inventarisatie
  Na contact met Halt of de KNVB wordt een gesprek gevoerd met de vereniging om te beoordelen of de veiligheidsanalyse de meest geschikte aanpak is. Soms neemt Halt zelf contact op met een vereniging.
 2. Plan van aanpak
  Samen met de sportvereniging wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden o.m. de bijeenkomsten en taken van de betrokkenen in het traject vastgelegd.
 3. Veiligheidsanalyse
  De analyse start met een bijeenkomst voor alle doelgroepen, georganiseerd door het verenigingsbestuur. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd hoe de veiligheidsanalyse in zijn werk gaat en wat er van de deelnemers wordt verwacht.
 4. Gesprekken
  Daarna volgen gesprekken met vrijwilligers, jeugdspelers en ouders waarin onderwerpen als voorbeeldgedrag, aanspreekcultuur, agressie en geweld in en rond het veld aan bod komen. Tijdens de gesprekken ervaren betrokkenen wat zij zelf kunnen doen.
 5. Partners
  Tot slot is er een bijeenkomst met lokale partners zoals scholen of politie, om te kijken waar partijen elkaar kunnen versterken.
 6. Evaluatie en nazorg
  Op basis van de uitkomsten van de veiligheidsanalyse ontvangt de vereniging een verslag van de veiligheidsbeleving binnen de vereniging en advies over verbetermogelijkheden van het sportklimaat.

Het effect
Door alle betrokkenen mee te laten denken en doen, wordt veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid. Jongeren en ouders merken dat de betrokken instanties de problemen samen aanpakken en één front vormen. Iedereen is zich hierdoor bewuster van de effecten van veilig en sociaal gedrag en de omgang met grensoverschrijdend gedrag. De vereniging wordt een onderdeel van de lokale zorg- en/of veiligheidsketen.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant