NVVC 2014 sessie Sport meer dankzij veilig verkeer

Op 24 april vindt in 1931 Congrescentrum de 18e editie van het Nationaal VerkeersVeiligheidsCongres (NVVC) plaats. Het NVVC is bestemd voor iedereen die zich inzet voor de verkeersveiligheid, van politie tot onderzoekers en van beleidsmedewerkers en adviseurs tot belangenbehartigers.

NVVC Nationaal Verkeersveiligheidscongres sessie Sport meer dankzij veilig verkeerVerkeersonveiligheid sporters
Sporten en bewegen in de openbare ruimte is in Nederland de meest laagdrempelige en snelst groeiende vorm van sport. Een gunstige ontwikkeling maar niet een ontwikkeling zonder gevaren. De partners van het Actieplan Buitensport krijgen steeds vaker klachten over toenemende verkeersonveiligheid voor deze sporters.

Welke partijen zijn er betrokken?
Bij het Actieplan Buitensport zijn zes buitensportbonden, sportkoepel NOC*NSF en NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) betrokken, naast CROW/KpVV en VeiligheidNL, het kennisinstituut voor het oplossen van veiligheidsproblemen. Het NVVC wil de verkeersveiligheid in Nederland blijven verbeteren en een beroep doen op degenen die nieuwe product- en partnercombinaties kunnen stimuleren.

Sport meer dankzij veilig verkeer
De verkeersonveiligheid wordt enerzijds veroorzaakt door bezuinigingen op aanleg en onderhoud van de openbare ruimte en anderzijds door het gedrag van verkeersdeelnemers en van de sporters zelf. De sessie ‘Sport meer dankzij veilig verkeer‘ wil de verkeersveiligheid van de buitensporten op de agenda krijgen en sessiedeelnemers inspireren om zich actief in te zetten voor veilig sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Voor wie is deze sessie belangrijk
Deze sessie is bedoeld voor beleidsmedewerkers verkeer en vervoer/verkeersveiligheid, werkzaam bij gemeente, de provincie, bij Rijkswaterstaat, voor verkeersveiligheids coördinatoren van diverse overheden, voor wegbeherende waterschappen, andere grondeigenaren en vertegenwoordigers van buitensporters.

Inhoudelijke discussies
Na een korte pitch van Liesbeth Bronkhorst over het Actieplan Buitensport en de geconstateerde problemen zal worden gediscussieerd met voor- en tegenstanders aan de hand van meerdere stellingen. Lize Adriaensens van VeiligheidNL en Marleen Hovens van CROW/KpVV leiden de stellingen in. Tot slot krijgen de deelnemers inspiratie om zelf aan de slag te kunnen met dit thema.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten