Goed gastheerschap vormt de basis voor veiligheid

Bij sportwedstrijden is vaak een supportersschare aanwezig die supportersgedrag en uitingen vertoont waarmee zij hun sporters aanmoedigen. Bij de vereniging die een wedstrijd organiseert moet een organisatie klaar staan die erop is gericht om deze groep met ‘goed gastheerschap’ te ontvangen.

Goed gastheerschap basis voor veiligheidGoed gastheerschap werkt voor uw (kleinere) vereniging net zo goed als voor grote BVO’s en sportclubs.

Duidelijk verband
Deze organisatie dient over voldoende vaardigheden en inzichten te beschikken om het supportersgezelschap veilig te faciliteren en om met uitdagingen om te kunnen gaan. Verrassend is dat er een duidelijk verband bestaat tussen veiligheid en goed gastheerschap terwijl deze op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken lijken te hebben.

Maatregelen en machtsvertoon
Bij Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) zijn fulltime officials belast met de zorg voor veiligheid. Hun inzet bestond vooral uit het verkrijgen van informatie uit supportersgroepen om deze te vertalen naar maatregelen die leidden tot machtsvertoon vanaf politiezijde (een uitdaging in de perceptie van de hooligan) en een ingewikkeld systeem voor kaartverkoop en reizen, de combi-regeling.

Voortschrijdend inzicht
Inmiddels is deze aanpak verlaten. Veel voetbalclubs en lokale overheden hebben de handen ineen geslagen en vormen samen een gezamenlijke veiligheidsorganisatie die vooral gericht is op goed gastheerschap tijdens voetbalevenementen. Dit leidt tot aanpassing van de maatregelen om een sportevenement veilig te organiseren en faciliteren.

Veiligheid waarborgen
Deze veiligheidsorganisatie volgt de kwaadwillende ‘harde kern’ supporters en pakt hen waar nodig aan. Vaak veroorzaakt deze groep ook op andere plaatsen overlast dan langs het veld en wordt dan repressief benaderd. Hierdoor kunnen clubs zich meer richten op het organiseren van evenementen waarin elementen voor het hele gezin verwerkt zijn. Voetbalclubs moeten zelf echter de veiligheid waarborgen. De maatschappij lijkt niet langer te willen opdraaien voor de politiekosten die rondom wedstrijden worden gemaakt.

Goed geregelde omgeving
Toeschouwers stellen prijs op een schone, prettige evenementenomgeving waarin duidelijk en vriendelijk gehandhaafd wordt. Deze leidt minder snel tot wangedrag bij bezoekers. Locaties en organisaties krijgen een hogere waardering indien men zich veiliger voelt in een goed verzorgde en geregelde omgeving met goed gastheerschap.

Omzettoename
Door de vorming van een dergelijk totaal-evenement komen supporters eerder binnen en blijven langer waardoor het consumptiegedrag binnen de sportlocatie intensiveert en de omzet toeneemt. Door ook goed na te denken over de commerciële aspecten en de verdienmomenten en -kansen, kan de eigen organisatie verbeteren. Indien goede keuzes worden gemaakt kan al snel sprake zijn van omzettoename.

Verandering naar een ‘wij gevoel’
Het veranderen van processen heeft tijd nodig maar vraagt vooral commitment. Door alle betrokkenen, dus ook supportersvertegenwoordigers en business clubleden, te betrekken bij de (discussie omtrent) verandering, kunnen snel stappen gemaakt worden. De focus moet daarbij liggen op de behoeften van de gast en goed gastheerschap. Het helpt als in het veranderingsproces een centraal thema of een slogan wordt gebruikt om de veranderingen te ondersteunen. Het proces wordt hierdoor herkenbaar. Het eindresultaat zal zijn dat er een prettigere omgeving ontstaat waarin trots bevorderd wordt door een toegenomen ‘wij-gevoel’.

Niet waar
Op basis van het voorgaande zou de gedachte kunnen zijn “Dat zal wel zo werken bij grote voetbalclubs maar bij onze sportclub, waar iedere twee weken slechts een paar honderd of duizend supporters komen kijken, werkt dat heel anders.” Dat blijkt niet waar! Grote clubs doen namelijk in de basis hetzelfde als kleine clubs, alleen op een grotere schaal.

Ook voor uw vereniging
Ook u kunt een dergelijke verandering tot stand brengen binnen uw vereniging, door de focus op de ‘gast’ te leggen en het gesprek aan te gaan met alle betrokken. Wat u in ieder geval bereikt, is dat de wedstrijdveiligheid verbetert door een betere benadering van de gasten. Door goed gastheerschap ontstaat ook in uw vereniging een hogere waardering voor uw gastvrijheid. En ook voor uw vereniging nemen hierdoor uw omzetkansen toe. Het kan helpen om een professional in te schakelen bij dit veranderingsproces.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.