Friese sportclubs onvoldoende voorbereid op ongelukken

Twee jaar na het dug-out-ongeluk in Twijzel zijn Friese sportclubs nog steeds niet goed voorbereid op ongelukken en onbekend met de verplichte veiligheidscheck (RI&E). Of zij vinden deze te moeilijk. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Sport Fryslân.

Via de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) stellen Arbodiensten de veiligheid in bedrijven en sportverenigingen vast. Deze check is verplicht voor werkgevers met minimaal 1 werknemer.

Te lastig

“Zo’n 75% van de bestuurders van Friese sportclubs geeft aan niets te weten van deze veiligheidscheck. Van de overige 25% heeft ongeveer de helft de check niet uitgevoerd omdat deze te lastig wordt gevonden”, stelt Yanna van Tol-de Vries van Sport Fryslân. De verantwoordelijkheden worden steeds vaker bij de clubs zelf neergelegd.

Wel erg gemakkelijk

Onlangs startte de gemeente Achtkarspelen met een proef om clubs hun eigen sportvelden te laten onderhouden ‘om de accommodatiehuur laag te houden’. “Dat is wel wat gemakkelijk van de gemeente en ik vraag mij af of deze handelswijze voor clubs wel zo goed is”, licht teammanager bedrijfsondersteuning Ursula Kloosterman van Sport Fryslân toe.

Te onduidelijk

Weliswaar is er inmiddels een sport RI&E ontwikkeld maar daarin zijn slechts een beperkt aantal sportspecifieke vragen opgenomen en niet toegespitst op sportclubs. “De vragen zijn ook te onduidelijk” volgens Henk Woudstra van Sport Fryslân. De Vries en Woudstra pleiten voor een aangepaste versie voor Friese sportclubsdie meer is toegespitst op de diversiteit van sporten en accommodaties.

Friese sportclubs moeten niet afwachten

“Iedereen moet zich bewuster worden van de gevaren op de sportclub. Friese sportclubs moeten niet afwachten tot er iets vreselijks gebeurt”, stelt Woudstra. “Ton Hilverda, voorzitter van paardrijvereniging de Poptaruters, liet voor zijn vereniging de check wel uitvoeren. “Leden moeten eigenlijk als buitenstaander naar hun vereniging kijken, niet als lid. Want pas dan zie je beter dat trapje waar je vanaf kunt vallen.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant