Een veiliger sportklimaat bij clubs steeds belangrijker

De afgelopen jaren waren 42 sportbonden actief met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat‘ (VSK). Het ‘Bevorderen van sportief gedrag bij verenigingen en leden’ stond gemiddeld op de vijfde plek op de beleidsagenda, drie plekken hoger dan in 2013. Organisatie van competitie staat bij alle bonden bovenaan de beleidsagenda.

“Bij niet-VSK-bonden staat een veiliger sportklimaat volgens de eigen bestuurders gemiddeld op de tiende plek van het prioriteitenlijstje en dat is nauwelijks hoger dan in 2013”, bericht het Mulier Instituut.

Toename clubs met gedragsregels

Bij sportverenigingen blijkt de groeiende aandacht voor sociale veiligheid in de sport o.a. uit een toename van het aantal clubs die gedragsregels voor een veiliger sportklimaat hebben opgesteld (huisregels, gedragscode, tuchtreglement, etc. en de aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon (twee keer zoveel als in 2008). In het voetbal was deze groei spectaculair, van 34% in 2013 naar 52% in 2015. Een vertrouwenscontactpersoon is vaker te vinden bij teamsporten dan bij andere sporten.

Gedragsregels voor een veiliger sportklimaat

De meeste verenigingsbestuurders vinden gedragsregels nuttig en de helft van hen geeft aan dat de clubsfeer beter is sinds deze regels zijn ingevoerd. Een kwart geeft aan dat de gedragsregels nuttig zijn maar dat niet iedereen zich hieraan houdt. Een kleine groep bestuurders (6%) zegt dat de regels niet nuttig zijn omdat de meeste leden deze niet kennen of omdat mensen zich hier niet aan houden (<1%).

Ongewenst gedrag

Iets meer dan de helft van de clubbestuurders is in 2014 geconfronteerd geweest met ongewenst gedrag rondom sportwedstrijden of ontving hierover klachten. Onder de voetbalbestuurders ligt dit percentage hoger. Bijna alle voetbalbestuurders (94%) geven aan hier in 2014 mee te maken te hebben gehad.

Bij ongewenst gedrag wordt vaak gedacht aan excessen, verbaal en lichamelijk geweld maar bij een veilig sportklimaat gaat het om meerdere soorten gedragingen. Uit onderstaand overzicht blijkt dat het nodig blijft om aandacht te besteden aan een veilig sportklimaat. Het VSK-programma zal daarom de komende jaren worden voortgezet.

Meest voorkomende vormen van ongewenst gedrag in 2014

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.