De Nederlandse Sportraad is uit de startblokken

Minister Edith Schippers heeft op 10 november jl. het werkprogramma ‘Uit de startblokken‘ van de Nederlandse Sportraad aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft deze sportraad ingesteld om gevraagd en ongevraagd geadviseerd te worden over de kansen en ontwikkelingen in de sport.

Het is een ambitieus programma. De sportraadadviezen zijn openbaar zodat alle partijen die een rol spelen bij het toekennen en naar Nederland halen van sportevenementen, hiervan kennis kunnen nemen.

Adviesterreinen ‘Uit de startblokken’

In het werkprogramma voor 2017 gaat de Sportraad in op het verzoek van minister Schippers om haar te adviseren over het vergroten van het economisch en maatschappelijk rendement van sportevenementen. De Nederlandse Sportraad is geen bestuursorgaan, ontwikkelt geen beleid en is ook geen organisatie in de uitvoering. De werkzaamheden van de sportraad zoals beschreven staan in ‘Uit de startblokken’, beslaan vraagstukken op vijf terreinen:

  1. zorgen voor meer winstgevende sportevenementen;
  2. vergroten van de maatschappelijke impact van deze evenementen;
  3. vergroten van de economische impact van deze evenementen;
  4. verbetering van de samenwerking, krachtenbundeling en kennisdeling alsmede
  5. invulling van een (top)evenementenkalender en het realiseren van efficiënte bidprocessen.

Kracht van Sportevenementen

De Kracht van sportevenementen zet zich in om de maatschappelijke spin-off rondom toonaangevende sportevenementen te vergroten door het organiseren van side events rondom evenement op o.a. het terrein van sportstimulering en gezonde voeding. Deze netwerkorganisatie heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het sportevenementenbeleid om belangrijke stappen te maken in de richting van verdergaande professionalisering van de Nederlandse sportevenementen.

Bevordering van samenwerking

Het door het Rijk gefinancierde werk van de netwerkorganisatie en de bijbehorende commissie evenementen, worden in lijn gebracht met de adviestaak van de Nederlandse Sportraad, om samenwerking te bevorderen en om overlap van activiteiten te voorkomen. Dit zal gebeuren op basis van advisering door de Sportraad, o.a. over de governance op dit vlak.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.