Buurtsportcoaches inzetten voor ondersteuning trainers

Minister Bruno Bruins is bereid om te onderzoeken hoe buurtsportcoaches tijdelijk zouden kunnen worden ingezet om trainers te ondersteunen.

Minister Bruno Bruins van VWS beantwoordt vragen van Kamerlid Lisa Westerveld over berichten dat veel trainers niet weten hoe zij met een groep moeten omgaan en het tekort aan clubvrijwilligers.

 

Vraag 1

Kent u de berichten ‘Veel amateurtrainers hebben geen idee wat ze met een groep moeten’ en ‘Sportcoach wil hulp bij overlast ouders en sporters’?

Antwoord van minister Bruins
Ja.

Vraag 2

Vindt u het van belang dat trainers goed worden voorbereid en begeleid, zowel voor als tijdens de periode dat zij trainer zijn?

Antwoord van minister Bruins

Ja, zie ook antwoord 3

Vraag 3

Hoe komt het dat bijna de helft van de coaches aangeeft dat meer begeleiding nodig is? Vindt u dat clubs hen voldoende begeleiden?

Antwoord van minister Bruins

Uit de verenigingsmonitor 2016 van het Mulier Instituut blijkt dat 40% van de clubs te weinig trainers heeft. 38% van alle clubs beschikt over trainers, coaches en/of instructeurs die voldoende gekwalificeerd of opgeleid zijn.

Ouders of andere enthousiaste vrijwilligers zijn vaak een rolmodel voor de jeugd. Die hebben niet allen ervaring hebben op pedagogisch of sporttechnisch gebied. Het versterken van trainers en coaches is belangrijk en dit punt wordt ook in het Sportakkoord opgenomen.

Vraag 4

Bent u bereid om met clubs en gemeenten om de tafel te gaan zitten om te bespreken wat er nodig is om amateurtrainers meer begeleiding te bieden? En wilt u clubs en gemeenten hierin ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Een op de drie amateurtrainers geeft aan geen opleiding voor trainer te hebben gevolgd. Wat kunt u doen om te zorgen dat elke trainer een opleiding of cursus kan volgen?

Antwoord van minister Bruins

In het deelakkoord Vitale sportaanbieders van het Sportakkoord, wordt ingezet op het opleiden en begeleiden van deze groep trainers. Hen moet laagdrempelig toegang worden geboden tot cursussen en online opleidingsaanbod.

Ook wordt ingezet op individuele begeleiding van trainers in de praktijk via een clubkader coach. De partners van het sportakkoord werken op dit moment een plan uit om de ambities voor dit thema vorm te geven.

Vraag 5

Bent u bereid om te kijken hoe buurtsportcoaches tijdelijk kunnen worden ingezet om trainers te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van minister Bruins

Ja.

Vraag 6

Kent u het bericht ‘Sportclubs schreeuwen om meer vrijwilligers’? Weet u of de problemen bij de Gelderse sportclubs in dezelfde mate spelen in de rest van het land? Zo nee, wilt u dit onderzoeken? Zo ja, is het – buiten de plannen die in het regeerakkoord staan – aanleiding om meer maatregelen te nemen om vrijwilligers te werven?

Antwoord van minister Bruins

Ik ken het bericht. Er bestaan terecht enige zorgen maar SCP-onderzoek toont aan dat het aantal vrijwilligers de laatste jaren redelijk stabiel is. Niet het aantal vrijwilligers bij de clubs loopt terug, maar steeds minder mensen zijn bereid om zich langdurig als vrijwilliger te verbinden.

De helft van de clubs in Nederland krimpt, de andere helft groeit. Of clubs hebben te kampen met een opeenstapeling van problemen of zij doen het juist goed. Deze laatste categorie is vaak duidelijk meer ‘open en vitaal’ dan de krimp-categorie. Vitale en open sportaanbieders hebben organisatorisch en financieel hun zaken op orde.

Vraag 7

Denkt u dat het aanbieden van opleidingen en cursussen clubs kan helpen om meer vrijwilligers te werven?

Antwoord van minister Bruins

Ja, het opleiden en begeleiden van vrijwilligers kan helpen. Maar om dat te laten slagen is een goed vrijwilligersbeleid noodzakelijk naast een positief vrijwilligersklimaat waarin zij zich gewaardeerd voelen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant