Sportmogelijkheden in de natuur beter benutten

Nederland moet de sportmogelijkheden in de natuur beter gaan ontwikkelen en benutten

Onlangs presenteerden een aantal organisaties waaronder Natuurmonumenten, het manifest ‘Naar buitensport en natuur‘. In dit stuk wordt het Rijk opgeroepen om via het Nationaal Natuurnetwerk te investeren in sportmogelijkheden voor gezondheid en sport.

Het doel van het manifest is ook om een groeiende groep buitensporters de sportmogelijkheden en buitensport locaties te bieden waar dat maar mogelijk is.

Groeiende groep buitensporters

De presentatie van het manifest maakt deel uit van het initiatief ‘Naar een regeerakkoord met sport’ van NOC*NSF. Hierin wordt mede aandacht gevraagd voor voldoende en goed ontsloten natuur voor de sport. Het doel is om de groeiende groep van buitensporters, waar dat maar mogelijk is, locaties te bieden waar zij prettig buiten kunnen sporten.

Wensenlijstje

Het manifest is het resultaat van onderzoek naar een samenwerking tussen sport en natuur. Natuurorganisaties, sportbonden maar ook een aantal grote organisatoren van evenementen hebben dit manifest mede opgesteld. Hierin is de roep om betere sportmogelijkheden in de natuur, wat meer concreet gemaakt. Dat is gedaan door het opstellen van een wensenlijstje waarin wordt wordt gevraagd om:

  • regie vanuit het Rijk op het thema sport en natuur;
  • kansen op het gebied van gezondheid en natuurontwikkeling beter te benutten;
  • natuur en landschap (daar waar dat kan) de status van sportlocatie te geven;
  • investeringen te doen die vergelijkbaar zijn met investeringen in sportlocaties;
  • in de volgende kabinetsperiode 1 miljard euro te investeren om voor sporters natuur aan te kopen, deze te ontsluiten en verder te verduurzamen;
  • pilotprojecten te ondersteunen om sport een duidelijke plek te geven in het Nationaal Natuurnetwerk;
  • de hobbels voor initiatieven op sport- en natuurgebied weg te nemen door een betere afstemming tussen EZ, VWS en I&M;
  • de inzet van het Rijk bij een campagne om het belang van natuur en landschap voor sport en gezondheid verder uit te dragen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.