Prijs voor toegankelijkheid naar Denksportcentrum Annapark

De gemeente Almere heeft de ‘Drempel’ gewonnen, een prijs voor toegankelijkheid van het Stedelijk Overlegorgaan Gehandicapten Almere (SOGA). Wethouder onderwijs en sport, René Peeters, van Almere ontving deze prijs tijdens de bijeenkomst ‘Welkom bij de club!’.

De prijs voor toegankelijkheid 'Drempel', wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich heeft ingezet t.b.v. toegankelijkheid voor mensen met een handicap.SOGA
Mensen met een lichamelijke beperking willen volwaardig meedraaien in de maatschappij. Zij willen zich met of zonder hulpmiddelen, zonder hulp van anderen en vrij kunnen bewegen en overal vrije toegang toe hebben. De werkgroep Toegankelijkheid van het SOGA toetst deze toegankelijkheid van openbare en sportaccommodaties.

Week van de Toegankelijkheid

De ‘Drempel’ is een prijs voor toegankelijkheid, die jaarlijks door het SOGA wordt uitgereikt aan een organisatie, bedrijf of persoon die zich bijzonder heeft ingezet ten behoeve toegankelijkheid voor mensen met een handicap. De prijs ging dit jaar naar Denksportcentrum Annapark. Almere is eigenaar van dit denksportgebouw.

Eisen
“Het gebouw voldoet qua toegankelijkheid aan alle eisen”, stelde SOGA-voorzitter Helma Berkenbos die de goede samenwerking tussen Almere en het SOGA benadrukte. “Mensen kunnen meldingen doorgeven, bijvoorbeeld over scheefliggende stoeptegels en vaak plaatst Almere dezelfde dag al linten om het probleemgebied. De gemeente is daar zeer voortvarend in en doorgaans is een probleem één of twee dagen later al opgelost.”

Geef het door
Wethouder René Peeters benadrukte dat hij een groot voorstander is van ‘inclusiviteit‘. Dit is een belangrijk onderwerp voor de gemeente Almere. Zo bracht de gemeente onlangs de krant ‘Onbeperkt Sporten’ uit en kunnen mensen uitgebreide informatie vinden over aangepast sporten op de website van SportiefAlmere.

Wethouder Peeters wees er nadrukkelijk op dat het belangrijk is dat er een melding wordt gedaan zodra iemand ergens hinder van ondervindt. Dat kan via de SOGA maar ook via het telefoonnummer van de gemeente. “Geef het door, het helpt u en het helpt ons.”

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant