Tegemoetkoming verhuurders die huur kwijtscholden

Er is een tegemoetkoming beschikbaar voor de verhuurders van sportaccommodaties die clubs (een deel van) de huursom hebben kwijtgescholden.

Om de verspreiding van COVID-19 te beperken, nam het kabinet in het voorjaar van 2020 meerdere maatregelen. Er is een tegemoetkoming beschikbaar voor verhuurders van sportaccommodaties die clubs huur kwijtscholden.

 

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die clubs, tussen 1 maart en 1 juni, (een deel van) de huursom hebben kwijtgescholden.

Tegemoetkoming

Veel sportorganisaties verhuren een accommodatie aan een amateurclub. Maar vanwege de corona-uitbraak moesten er veel een tijdje dicht. Sommige verhuurders hebben de clubs van 1 maart tot 1 juni 2020 (een deel van) de huursom kwijtgescholden. Deze bedrijven kunnen voor een tegemoetkoming in de gederfde inkomsten in aanmerking komen.

Hoogte tegemoetkoming

Voor deze regeling trekt het ministerie 89,5 miljoen euro uit. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de huursom die is kwijt gescholden. Bij overschrijding van deze 89,5 miljoen keert de DUS-I een bedrag naar rato uit.

Verhuurders met meerdere accommodaties moeten hiervoor in één keer samen subsidie aanvragen. Zij ontvangen het bedrag na toekenning dan ook in één keer op de rekening.

SBI-codes

Organisaties met de SBI-code 85.51 en 85.51.9 of waarvan de code begint met 93.1 zijn sportorganisaties. Zij kunnen tussen 15 september en 15 oktober een aanvraag indienen. Organisaties met de SBI-codes 93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 of 93.19.5 zijn hiervan uitgezonderd.

Tegemoetkoming < 100.000 euro

Verhuurorganisaties die binnen de steekproef vallen moeten aantonen dat zij aan de voorwaarden van deze regeling voldoen. Daarvoor moeten zij:

– een overzicht geven van de kwijtgescholden huur per amateurclub;
– de mededeling aan de clubs meesturen dat de huur van 1 maart t/m 1 juni is kwijtgescholden.

Tegemoetkoming > 100.000 euro

De aanvrager dient tussen 1 maart en 1 april 2021 een aanvraag tot vaststelling in. Hiervoor ontvangt hij van DUS-I een link naar een formulier. De aanvraag bevat in elk geval:

– een overzicht van de kwijtgescholden huur per amateurclub;
– de mededeling aan de clubs dat de huur van 1 maart tot 1 juni 2020 is kwijtgescholden.

Bij twijfel kan DUS-I om aanvullend bewijs vragen. Meer informatie vindt u in de regeling die DUS-I deze week nog op de site zal publiceren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.