TASO regeling biedt clubs 19.5 miljoen euro steun

De overheid stelt 19.5 miljoen euro beschikbaar voor amateursportorganisaties. Deze TASO regeling is op 10 juli bekend gemaakt.

De overheid stelt een bedrag van 19.5 miljoen euro beschikbaar voor amateursportorganisaties. Deze tegemoetkoming (TASO regeling) is op 10 juli in de Staatscourant gepubliceerd.

 

De TASO regeling is een onderdeel van het steunpakket voor de sport. Clubs die geen steun krijgen via de TOGS en TOZO, kunnen via deze regeling een bijdrage aanvragen.

De TASO regeling samengevat

Samengevat komt de TASO regeling op het volgende neer:
– de Minister voor Medische Zorg verstrekt op aanvraag een bijdrage aan de amateursport. Deze steun geldt voor clubs die door de coronacrisis ten minste 20% van hun omzet zijn verloren;
– een organisatie in de amateursport kan maar één keer in aanmerking komen voor geld via de TASO regeling;
– de minister kan een aanvraag afwijzen. Dat kan het geval zijn als de aanvrager al een tegemoetkoming voor doorlopende lasten ontvangt. Dat kan op grond van de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) COVID-19.

Doorlopende lasten

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

Doorlopende lasten         Tegemoetkoming (forfaitair)

501 t/m 1.500 euro –   1.500 euro
1.501 t/m 2.500 euro –   2.500 euro
2.501 t/m 3.999 euro –   3.500 euro

Loting van de aanvragen

Het al dan niet goedkeuren van een aanvraag bij overschrijding van het beschikbare bedrag, ligt bij de Overheid. De toewijzing gebeurt d.m.v. loting van de aanvragen die in de aanvraagperiode binnen zijn gekomen.

Compensatie huurlasten

Bestuurders van amateurclubs kunnen de regeling voor de compensatie van de huurlasten in augustus tegemoet zien.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.