Taskforce belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt

Het komt te vaak voor dat lokale sport- en beweegaanbieders belemmeringen ervaren bij het organiseren en uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarom heeft minister Edith Schippers eind 2011 een Taskforce ‘Belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt’ in het leven geroepen.

Taskforce onderzoekt belemmeringen lokale sportaanbiedersTaskforce
Deze Taskforce stond onder leiding van Onno Hoes, burgemeester van Maastricht, en heeft ruim een jaar lang problemen geïnventariseerd en daarvoor oplossingen gezocht. Hierbij is vooral gekeken naar knelpunten in wet- en regelgeving.
.
Weinig belemmeringen
De hoofdconclusie van de Taskforce is dat het aantal belemmeringen dat direct te maken heeft wet- en regelgeving meevalt. Toch constateert de Taskforce dat de sportsector wel belemmeringen ervaart. Minister Schippers heeft vandaag haar reactie het eindrapport van de Taskforce naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gehandicaptensport
Eén van de punten die de Taskforce aanstipte is het sportaanbod voor speciale doelgroepen. De Minister is met de Taskforce van mening dat vooral voor gehandicapten het huidige sport- en beweegaanbod nog onvoldoende aansluit op de specifieke wensen en behoeften van deze doelgroep. Daarom stelt zij dit jaar extra geld ter beschikking voor het ontwikkelen van sportmodules voor onder andere doven en blinden.

Kansen en oplossingen
De Taskforce denkt dat kansen om meer sport- en beweegaanbod in de buurt realiseren niet benut worden, omdat organisaties niet goed bekend zijn met de wet- en regelgeving. Ook is er te weinig uitwisseling van goede ideeën. De minister benadrukt dat het van belang is dat alle partijen uitgaan van hun eigen verantwoordelijkheid, niet naar elkaar wijzen maar zelf aanpakken.

Acties
In de brief die minister Schippers vandaag aan de Tweede Kamer stuurt wordt een aantal acties genoemd die zij in gang zet, zoals:

  • meer aandacht voor sport- en beweegmogelijkheden voor gehandicapten
  • verdere activering van de buurtscan om lokaal informatie beschikbaar te maken over de locaties die benut (kunnen) worden voor sport en bewegen
  • het verspreiden van goede voorbeelden over de samenwerking tussen de buitenschoolse opvang en de sportsector
Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.