Subsidiekraan Sport en Welzijn Gelderland dicht

Gelderland zal geen vaste sport- en welzijnssubsidies meer verstrekken. Een aantal grote organisaties moeten het door het dichtdraaien van deze subsidiekraan, met miljoenen euro’s minder doen. De provincie wil zich concentreren op de kerntaken ruimte, milieu, economie en leefbaarheid.

De structurele subsidies voor welzijnsorganisaties, ter waarde van 6,5 miljoen euro, vervallen eind 2016.

Subsidiekraan GSF en Topsport Gelderland

De nieuwe beleidslijn treft grote en kleinere organisaties maar ook de Gelderse sportwereld waarvoor een subsidiebron van zo’n 1,9 miljoen euro zal opdrogen. Door het dichtdraaien van deze subsidiekraan worden met name de Gelderse Sportfederatie en Topsport Gelderland flink gedupeerd.

Uitsluitend op projectbasis

Volgens een woordvoerster van de provincie Gelderland kunnen de sport- en welzijnsorganisaties in de toekomst wel subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan het leefbaarheidsbeleid van de provincie. “Maar uitsluitend nog op projectbasis.” Voor leefbaarheid heeft Gelderland een subsidiepot van ongeveer 25 miljoen euro beschikbaar.

Niet vanzelfsprekend

In het programma Gelderland Sport! 2016-2019 hebben Provinciale Staten de nieuwe sportbeleidsambities vastgesteld waarin niet werd aangegeven met welke partijen de provincie deze ambities wil realiseren. “Dat betekent dat de subsidies die in het kader van de vorige coalitieperiode jaarlijks verstrekt zijn, niet vanzelfsprekend zullen doorlopen”, aldus de woordvoerster.

Geen structurele subsidierelatie meer

In het coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten staat dat GS zoekt naar samenwerking met meerdere partners en partijen in de samenleving. Daarbij kijkt men in hoeverre het bestaande financiële instrumentarium past bij de uitvoering van de kerntaken van de provincie. Het college van GS heeft besloten om de structurele subsidierelatie met de Gelderse Sport Federatie en Topsport Gelderland te beëindigen op 31 december 2016.

Provinciale beleidsambities

Bij de uitwerking van het programma Gelderland Sport! 2016-2019 gaat de provincie Gelderland beoordelen welke organisaties kunnen bijdragen aan het realiseren van de provinciale beleidsambities en voor welke partijen de subsidiekraan wordt dichtgedraaid. Dat zal samen met de diverse partners worden gedaan, waaronder met Topsport Gelderland en de Gelderse Sport Federatie.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant