Staatssecretaris Van Rijn (VWS) over het gebrek aan dranktoezicht

In de media circuleren de laatse tijd berichten dat niet alle Nederlandse gemeenten klaar zijn voor de handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Kamerlid Voordewind (CU) stelde hierover vragen die Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) beantwoordt.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat het drankentoezicht van gemeenten niet op orde zou zijn voor de de ingangsdatum van de decentralisatie van het toezicht per 1 januari jl.?
De Staatssecretaris antwoordt dat dit bericht hem bekend is.


Vraag 2
Wat is uw oordeel over het feit dat tot nu toe nog maar 30 van de mogelijk benodigde 400 BOA’s hun diploma hebben behaald en kunt u de Kamer een overzicht sturen van de gemeenten die hun toezicht wel op orde hebben en welke gemeenten niet en wanneer deze laatste groep gemeenten denkt dat het toezicht op orde zal zijn en dus de benodigde BOA’s actief kunnen zijn om het toezicht over te nemen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), mede omdat nu snel de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar zal volgen?

De Staatssecretaris antwoordt dat de komende periode sprake is van een overgangssituatie waarin toezichthouders die nog geen diploma hebben, direct aan de slag kunnen, onder de voorwaarde dat ze binnen een jaar na hun aanstelling, met goed gevolg het examen toezichthouder Drank- en Horecawet hebben afgelegd.

Ik ga ervan uit dat gemeenten hun verantwoordelijkheid zullen nemen en dat gedurende het jaar voldoende lokale controleurs zullen worden opgeleid. De komende maanden zal ik de ontwikkelingen omtrent de decentralisatie van het toezicht op de voet volgen.

Vraag 3
Voorziet u, net als Koninklijke Horeca Nederland, dat dit kan leiden tot meer drankmisbruik of dat de jongeren door een gebrek aan toezicht gemakkelijker onder de toegestane leeftijd alcohol kunnen kopen?

De Staatssecretaris antwoordt dat hij deze verwachting niet deelt. De gedachte achter de decentralisatie van het toezicht is juist dat gemeenten het beste zicht hebben op de plekken waar de problemen zich voordoen en waar de beschikbare instrumenten, waaronder handhaving, zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is een handleiding opgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende drinklocaties (commercieel / niet commercieel). Daarnaast is ook een handreiking en een gedragscode voor ouders en locatie-eigenaren ontwikkeld. Met deze handleiding kunnen gemeenten aan de slag, zeker nu ze alle benodigde bevoegdheden hebben.

Vraag 4
In hoeverre is de NVWA nog in staat om in de overgangsfase deze controle uit te voeren en tot wanneer duurt de overgangsfase?

De Staatssecretaris antwoordt dat per 1 januari 2013 het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet van de NVWA is overgegaan naar de burgemeester, behoudens enkele uitzonderingen. In 2013 blijft de leeftijdgrenzenpoule van de NVWA beschikbaar om gemeenten te ondersteunen met de nieuwe toezichtstaak tijdens risicovolle evenementen. Een afgeleid doel van dit team is het overdragen van de expertise van de NVWA aan gemeenten.

Vraag 5
Deelt u de mening dat toezicht cruciaal is voor het welslagen van de nieuwe maatregelen die per 1 januari 2013 zijn ingevoerd naar aanleiding van de wijzigingen in de Drank- en Horecawet?

De Staatssecretaris antwoordt dat hij die mening deelt, met de kanttekening dat de primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de wettelijke bepalingen rust bij de verstrekkers van alcoholhoudende dranken. Het kan niet zo zijn dat wettelijke bepalingen alleen worden nageleefd als er voldoende toezicht op wordt gehouden.

Vraag 6
Wat gaat u doen om gemeenten ertoe te bewegen haast te maken met het opleiden van de ambtenaren tot de BOA’s, zodat zij hun wettelijke taak vanaf 2013 kunnen gaan uitvoeren?

De Staatssecretaris antwoordt dat hij hiervoor verwijst naar het antwoord op vraag 2.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.