VSG helpt bij vragen over de btw sportvrijstelling

VSG biedt hulp m.b.t. vragen over de btw sportvrijstelling

De aangekondigde ‘sportvrijstelling’ is vanaf 2019 ook van toepassing op het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door organisaties zonder winstoogmerk. De VSG helpt gemeenten die hierover vragen hebben.

 

De verplichte toepassing van de sportvrijstelling is ongunstig voor sportstichtingen, gemeenten en clubs. Deze leidt namelijk tot een financieel nadeel van 241 miljoen euro.

Compensatie

Om dit nadeel te compenseren wordt 241 miljoen overgeheveld van de inkomsten- naar de uitgavenkant van de rijksbegroting. Er komt een overgangsregeling voor bestaande situaties zodat geen herzienings-btw hoeft te worden betaald.

Tevens komt er een compensatieregeling die waarschijnlijk zal worden gebaseerd op de investeringen. Het Sportbesluit blijft overigens gewoon van toepassing voor exploitanten die wel winst willen maken.

Hulp van de VSG

De herziening van de btw sportvrijstelling is een grote operatie voor iedereen die in een gemeente met sport bezig is. Daarom is het zaak om nu aan de slag te gaan en de organisatie voor te bereiden op wat er komen gaat.

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) schiet gemeenten daarbij te hulp. Om hen goed te informeren organiseert de VSG, samen met Caraad Belastingadviseurs, zes bijeenkomsten.

Uitnodiging

De VSG nodigt wethouders, beleidsambtenaren sport, fiscalisten en/of controllers uit om deel te nemen aan een van de zes bijeenkomsten. Deze zijn gratis voor leden en zullen in juni worden gehouden in Den Haag (4/6), Zwolle (6/6), Eindhoven (7/6), Alkmaar (11/6), Vianen (18/6) en Smallingerland (21/6).

Vragen over de btw sportvrijstelling

Hierin zullen vragen over de sportvrijstelling zo goed mogelijk worden beantwoord. Vragen zoals:

Welke acties moeten gemeenten in 2018 starten en welke besluiten moeten er worden genomen;
Hoe ziet de situatie eruit voor de al lopende projecten die in 2019 worden opgeleverd;
 Wat houdt de sportvrijstelling voor gemeenten en sportclubs precies in;
 Hoe kunnen gemeenten hierop anticiperen en welke aandachtspunten zijn het belangrijkst;

Maar ook vragen over

 Hoe de compensatieregeling voor gemeente en clubs er eigenlijk precies uitziet;
 Biedt het sportlandschap de mogelijkheid om de kosten van de btw te beperken;
 Op welke manier moet worden omgegaan met al lopende investeringen;
 En is het oprichten van een ‘winst beogende rechtspersoon’ zinvol?

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.