Nieuw advies sportieve capaciteit Amsterdam IJburg

De Sportraad Amsterdam heeft een nieuw en dringend advies gegeven over de te krappe sportieve capaciteit op Amsterdam IJburg

De Sportraad Amsterdam adviseerde de leden van de stedelijke raadscommissie Zorg en Sport over de sportieve situatie op IJburg. Want de noodzaak om in dit stadsdeel meer sport- en beweegvoorzieningen te realiseren is urgent.

 

Op IJburg ondervinden veel kinderen dagelijks de vervelende gevolgen van de onzorgvuldige wijze waarop destijds is omgesprongen met de sportieve inrichting van deze wijk.

Kostbare correcties

De aanleg van de wijk heeft geleerd dat vaak kostbare correcties noodzakelijk zijn om planologische missers te herstellen. Het eerste buitensportveld in de wijk werd bijvoorbeeld pas zeven (!) jaar na de oplevering van de eerste woningen geopend.

Te weinig ruimte

Maar het lijkt er op dat in de plannen voor IJburg-II ook weer te weinig ruimte is gereserveerd om te voorzien in de sportieve behoeften van de bewoners.

Sinds de vestiging in het Diemerpark, zijn HC IJburg en AFC IJburg blijven groeien met lange wachtlijsten tot gevolg. De komst van IJburg-II is lang gepresenteerd als oplossing voor het schrijnende tekort aan sportvoorzieningen in dit deel van de stad.

Invoering Ruimtelijke Sportnorm

De Sportraad Amsterdam roept op om lering te trekken uit de missers en de Ruimtelijke Sportnorm met voorrang in te voeren. Hierdoor kunnen problemen zoals verstoppingen elders in de stad namelijk worden voorkomen.

Uitbreiding Diemerpark

Maar het sportgebied in het Diemerpark dient ook op korte termijn te worden uitgebreid. Er staan duizenden kinderen op wachtlijsten van de sportclubs in het Diemerpark. De gemeente moet hen een plek bieden om hen het plezier van sport en bewegen in Amsterdam te kunnen meegeven.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant