Schorsing Amsterdamse Seref Spor door KNVB

De tuchtcommissie van de KNVB heeft de amateurvereniging Amsterdam Seref Spor een onvoorwaardelijke schorsing van één jaar en een geldboete van 300 euro opgelegd. Daarnaast hebben twee leden van de vereniging een definitieve ontzegging van het KNVB-lidmaatschap opgelegd gekregen.

Schorsing Amsterdam Seref Spor tegen AVV FITStrafbare feiten
Spelers van meerdere teams van Amsterdam Seref Spor hebben zich dit seizoen bij herhaling schuldig gemaakt aan (ernstige) strafbare feiten. In maart 2013 heeft de tuchtcommissie de vereniging, op basis van diverse incidenten, al een voorwaardelijke schorsing van één jaar opgelegd.
.
Eigen initiatief
In maart hebben Amsterdam Seref Spor en de KNVB al een gesprek gevoerd over het hoge aantal tuchtzaken waarbij leden van de vereniging betrokken waren. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de vereniging op eigen initiatief drie teams uit de competitie gehaald waardoor uitsluitend nog het eerste elftal van de vereniging in de competitie meedraaide.

Vechtpartij
Maar op zondag 7 april jl. ging het ook met het eerste elftal mis. De wedstrijd tussen Amsterdam Seref Spor 1 en AVV FIT 1 moest in verband met ernstige onregelmatigheden voortijdig gestaakt worden. De tuchtcommissie acht bewezen dat spelers van Amsterdam Seref Spor in deze wedstrijd hebben deelgenomen aan een collectieve vechtpartij, waarbij twee spelers van AVV FIT gewond zijn geraakt. De voorwaardelijke straf is als reactie hierop door de tuchtcommissie omgezet in een onvoorwaardelijke straf.

Straffen
Deze onvoorwaardelijk schorsing betekent dat gedurende de schorsingstermijn geen enkel team van de vereniging in competitieverband mag uitkomen en geen enkel lid van de vereniging een functie binnen de KNVB mag vervullen. Tevens worden alle elftallen van Amsterdam Seref Spor met 0-3 verliezer in de reeds vastgestelde en op de voorgeschreven wijze gepubliceerde wedstrijden opgenomen.

De vereniging en de twee spelers kunnen beroep instellen tegen deze uitspraak door een gemotiveerd beroepsschrift in te dienen. Het beroepsschrift moet binnen drie werkdagen na ontvangst van de schriftelijk uitspraak van de tuchtcommissie bij de KNVB.

Gemeente
Eric van der Burg, sportwethouder van Amsterdam, heeft met instemming kennis genomen van de uitspraak van de tuchtcommissie. “De uitspraak sluit aan op het convenant ‘Samen werken aan Sportiviteit & Respect’ zoals afgesloten tussen de Amsterdamse voetbalverenigingen, de KNVB en de gemeente Amsterdam. Het is terecht dat spelers, teams of verenigingen van deelname worden uitgesloten indien deze zich niet houden aan sportief en respectvol gedrag op en rond de velden.”

Kanttekening
FIT-voorzitter Ruud Slotboom is blij met de uitspraak van de KNVB: “Clubs die het niet willen leren worden aangepakt, dat is goed om te zien.” Hij plaats echter wel een kanttekening: “Het is alleen jammer dat een trainer hiermee wegkomt. Want die heeft bewust spelers opgesteld die niet speelgerechtigd zijn.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant