Ambitieus sportakkoord nodige voor vitale bevolking

Een ambitieus sportakkoord is noodzakelijk voor het bereiken van een vitale bevolking

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) adviseert sportminister Bruins om via een sportakkoord de waarde van sport voor de samenleving te versterken. Dat vraagt om een gezamenlijke ambitie van de rijksoverheid, de sportsector en het bedrijfsleven.

 

De NLsportraad adviseert de minister eveneens om het voortouw te nemen en te onderzoeken of een wettelijk kader voor de sport nodig is.

Stip op de horizon

Michael van Praag, voorzitter van de NLsportraad: “Nederland moet een sportland worden. Daarvoor hebben wij een stip aan de horizon nodig. Een zeer groot sportevenement maakt de kracht van sport goed zichtbaar. Maar het gaat de NLsportraad vooral om de weg náár de stip aan de horizon.”

“Iedereen, scholen, sportdepartementen en het bedrijfsleven, moet hetzelfde doel voor ogen hebben. Dan wordt het makkelijker om tussenliggende doelen realiseren. Zo kunnen wij met elkaar werken aan volledig benutten van de maatschappelijke betekenis van sport en bewegen.”

Sportakkoord precies op tijd

“Wat ons betreft komt het sportakkoord precies op tijd, want de sport wordt nu niet optimaal benut. Daarom roept de NLsportraad de minister op om structureel te gaan samenwerken met collega’s van andere departementen.”

Met een rijksbrede samenwerking kan sport ook bijdragen aan het bereiken van doelen op andere beleidsterreinen. Bedrijven moeten via het sportakkoord door meer publiek-private samenwerking een meer structurele rol in de sport krijgen.

Begin bij de jeugd

“Het is van belang om bij de jeugd te beginnen om sport te benutten als bindende factor. Daarom zal de NLsportraad binnenkort, samen met de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, aangeven hoe sport beter is in te bedden in het onderwijs.

Ook adviseert de raad om het budget voor het versterken van de sportsector, te gebruiken voor voorstellen uit de sportsector zelf. Op die manier wordt het extra geld ook echt op de juist plaats besteed, in het hart van de sport.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.