Sport verenigt Nederland is naar de Tweede Kamer

Het sportakkoord Sport verenigt Nederland is aan de Tweede Kamer aangeboden

Minister Bruno Bruins heeft op 26 juni het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland‘ aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit akkoord zal op 29 juni in Den Haag worden ondertekend.

 

Bruins heeft samen met NOC*NSF, de VSG en de VNG aan de totstandkoming van dit akkoord gewerkt. Het is al voorgelegd aan de achterban van de partners die ermee hebben ingestemd.

Toekomstbestendigheid van de sport

Het doel van het sportakkoord is om zowel de organisatie als de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het kabinet vraagt daarbij aandacht voor:

de diversiteit in de samenstelling van sportbonden;
 de ontwikkeling van open sportclubs en
een laagdrempelige toegang tot sport voor kinderen.

Netwerk van partijen

In de afgelopen maanden is door veel partijen meegedacht over de vorm en de inhoud van Sport verenigt Nederland. Dit heeft geleid tot een netwerk van partijen die dit sportakkoord onderschrijft.

Daarmee is een stevige basis gelegd om het akkoord succesvol uit te voeren. VWS, de VSG,  de VNG en NOC*NSF zijn de vier strategische partners van het sportakkoord.

Bepaling van de reikwijdte

Het ministerie is verantwoordelijk voor de sport binnen de overheid. De VSG is vertegenwoordiger en van de gemeenten in haar hoedanigheid als belangenbehartiger van de sport voor gemeenten. NOC*NSF is zoals bekend, de belangenorganisatie van alle sport in Nederland.

VWS, VSG en NOC*NSF hebben in de deelakkoorden een visie ontwikkeld en daarmee de reikwijdte van dit akkoord bepaald. Die strekt zich uit tot zes ambities die in dit akkoord worden uitgewerkt.

Zes ambities

VWS, VSG en NOC*NSF hebben rond elke van deze zes ambities, een coalitie van partijen verzameld. Het gaat hierbij om zowel publieke als private partijen met grote betrokkenheid bij de betreffende ambitie.

Deze partijen hebben de ambities weer vertaald naar doelstellingen en interventies. Deze uitwerkingen vormen een eerste aanzet voor het uitvoeringsprogramma van dit sportakkoord.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant