Investeer in sport als publieke voorziening

De NLsportraad stelt voor om van sport een publieke voorziening te maken omdat de organisatie van de sport nu niet toekomstbestendig is.

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) stelt voor om van sport een publieke voorziening te maken. De raad vindt dat de organisatie en financiering van de sport nu niet toekomstbestendig is.

 

De NLsportraad adviseert de rijksoverheid om de regie te nemen en sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken. Daarvoor zou de branche eerst moeten worden versterkt.

Investeren in sport als publieke voorziening

De raad adviseert om de sportbranche om te vormen naar een sport- én beweegbranche met een volwassen arbeidsmarkt. Het advies ‘De opstelling op het speelveld‘ is op 19 november aan sportminister Tamara van Ark aangeboden, de VNG en NOC*NSF aangeboden.

“Ongeveer de helft van de bevolking sport wekelijks, de andere helft niet of nauwelijks. Juist de mensen die het meest van sport én bewegen kunnen profiteren nemen vaak niet deel. Het kan zo zijn dat de overheid er niet voor kiest om te investeren in sport als publieke voorziening. Maar het verschil tussen die groepen wordt dan alleen maar groter”, zo stelt de raad.

Beweging blijkt cruciaal

“De bewegingsarmoede was al een probleem. Maar in de pandemie blijkt beweging cruciaal om voldoende weerbaar te blijven. We zijn Europees Kampioen zitten maar we moeten wereldkampioen bewegen worden”, aldus Michael van Praag, voorzitter van NLsportraad.

De raad adviseert om de verantwoordelijkheden en taken van overheden en de sportbranche een wettelijke basis te geven. Die moet voor voldoende voorzieningen en kwaliteitseisen zorgen en sport voor iedereen bereikbaar maken.

Investeer in inkomensmaatregelen

De raad adviseert ook om te investeren in inkomensmaatregelen voor mensen die sport niet kunnen betalen. Dat zou kunnen via:

– het armoedebeleid;
– toeslagen via de belastingen of
– bijdragen van zorgverzekeraars die gaan investeren in preventie.

Eén koepelorganisatie

De NLsportraad adviseert de sportbranche om één koepelorganisatie op te richten om met één stem te kunnen spreken. En het geld voor de sport moet niet meer door NOC*NSF maar door een zelfstandig bestuursorgaan worden verdeeld.

Een publiek stelsel dat toegankelijk is voor iedereen vraagt om forse investeringen. Maar sport als publieke voorziening is nodig om Nederland vitaler te laten worden. De raad gaat bekijken of het zorgstelsel aangewend kan worden voor preventie.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.