SBB-programma in kamerbrief van minister Schippers

Minister Edith Schippers (VWS) schrijft de Tweede Kamer dat zij verheugd is dat de meeste fractieleden positief reageren op het programma Sport en bewegen in de Buurt (SBB). Via dit SBB-programma wil de minister voor 2017 zo’n 2.900 fte buurtsportcoaches bij gemeenten aan de slag hebben.

VWS-minister Edith Schippers schetst de Tweede Kamer dat het doel van het SBB-programma is om 2.900 fte buurtsportcoaches voor 2017 aan het werk te hebben.Drempels wegnemen
Via het SBB-programma wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd. Nederlanders ervaren nog te vaak een (te) hoge drempel om te gaan sporten en bewegen. Door de buurtsport- en beweegmogelijkheden nog beter onder de aandacht te brengen, moeten deze drempels nog vaker worden weggenomen.

Groter bereik
Minister Schippers wil een samenwerking op gang brengen tussen sport en sectoren zoals zorg, welzijn, kinderopvang en het bedrijfsleven. De beschikbare middelen voor het SBB-programma moeten mede worden ingezet voor lokale projecten en activiteiten om via een passend sport- en beweegaanbod meer mensen te bereiken. Gemeenten en lokale sportaanbieders, ondersteund door sportkoepels zoals NOC*NSF en VSG en de kennisinstituten NISB en Mulier Instituut, spelen een cruciale rol in dit SBB-programma.

Zicht
Via de voortgangsrapportage SBB wil de minister jaarlijks zicht houden op de uitvoering van de regeling voor buurtsportcoaches en op de sportimpulsprojecten die worden goedgekeurd, waar deze worden uitgevoerd en welke doelgroepen worden bereikt. Via de Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur wordt bijgehouden hoeveel fte gemeenten al aan de slag hebben en of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Methode
Op verzoek van de Kamer wordt een methode ontwikkeld om de effectiviteit van de impuls voor buurtsportcoaches in beeld te brengen. Daarvoor lopen de volgende onderzoeken:

 1. Verdiepingsonderzoek Buurtsportcoaches
  Dit kwaliteitsonderzoek wordt om het jaar uitgevoerd bij 18 grote gemeenten.
 2. Verdiepingsonderzoek Sportimpuls
  Dit kwaliteitsonderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd bij 18 grote gemeenten.
 3. Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches
  Op basis van deze voorstudie die dit jaar voor het eerst is uitgevoerd, wordt een methode ontwikkeld om de effectiviteit van het werk van buurtsportcoaches te meten. Deze meting krijgt in 2017 een vervolg.
 4. Monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur
  Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd om bij te houden hoeveel fte gemeenten aan de slag hebben.

De minister informeert de kamer jaarlijks over de resultaten van bovenstaande onderzoeken via de voortgangsrapportage SBB.

Belangrijke verbinder
Uit de vragen van uw commissie maak ik op dat de meesten van u positief tegenover het programma Sport en bewegen in de buurt staan. Dat komt overeen met de signalen die uit de praktijk binnenkomen. Uit de reacties van gemeenten over de buurtsportcoach maak ik op dat de buurtsportcoach een belangrijke verbinder is tussen de verschillende sectoren.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant