Salderingsregeling wordt gecontinueerd of verbeterd

Goed nieuws voor sportverenigingen die in zonnepanelen hebben geïnvesteerd of dat binnenkort willen gaan doen. De motie van Jan Vos (PvdA) en Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) om de salderingsregeling voor de looptijd van het Energieakkoord (tot 2024) te continueren of te verbeteren, is door de Tweede Kamer aangenomen.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde voor de gewijzigde motie die minister Kamp oproept om de salderingsregeling in zijn huidige vorm te continueren of te verbeteren.

De motie werd begin december door Vos en Van Tongeren ingediend tijdens het Algemeen Overleg Economische Zaken. De twee kamerleden hebben de oorspronkelijke motie recent nog gewijzigd.

Investeringszekerheid tot 2024

De aangenomen motie luidt: “Overwegende dat er steeds meer zonnepanelen worden geïnstalleerd en er veel onzekerheid bestaat rond de salderingsregeling van zon PV, verzoekt de Kamer de regering om de salderingsregeling voor zonne-energie, op basis van de evaluatie, te continueren of te verbeteren en daarmee gedurende de periode van het Energieakkoord investeringszekerheid te bieden.”

Evaluatie salderingsregeling

Minister Kamp raadde begin december de oorspronkelijke motie nog af omdat hij de evaluatie van de salderingsregeling wilde afwachten. Kamp startte deze evaluatie onverwachts al in oktober 2016 en is voornemens deze dit jaar te voltooien. De minister wil het evaluatierapport nog voor het Kerstreces naar de Tweede Kamer sturen. Begin december werd overigens duidelijk dat de salderingsregeling de Staat in 2015 slechts 77 miljoen euro kostte.

Eerdere motie verworpen

Eerder dit jaar riep Kamerlid Liesbeth van Tongeren minister Kamp op om de regeling al dit jaar te evalueren. Dit verzoek van Van Tongeren dat aangevraagd werd via een motie, werd door de Tweede Kamer echter verworpen omdat onder meer de PvdA en de VVD tegenstemden. De motie van Vos en Van Tongeren werd nog op het laatste moment zodanig aangepast dat ook de VVD zich er in kon vinden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.