Revolverend fonds voor uw sportverenigingen?

De meest gebruikte vorm van financiële ondersteuning door de overheid is het toekennen van subsidies. De adviesbureaus ERAC en Ecorys hebben op verzoek van het Ministerie van BZK een handreiking opgesteld met informatie over het gebruik van een revolverend fonds door Nederlandse gemeenten.

Een revolverend fonds is een (sport)fonds waaruit financiering aan derden (zoals sportverenigingen) wordt verstrekt door het aangaan van leningen, het bieden van garanties of d.m.v. participaties.

Aflossingen en vergoedingen op de financiering vloeien terug naar het fonds waarna deze opnieuw kunnen worden ingezet voor andere projecten. Hiermee onderscheidt een revolverend fonds zich dus van een subsidie. Deze staat meestal voor ‘eens gegeven, blijft gegeven’.

Bank

Het is in deze tijden lastiger voor sportverenigingen om bij een bank aan te kloppen voor een lening voor de aanleg of het onderhoud van sportvelden of sportaccommodatie. Ook gemeenten kunnen op dat gebied steeds minder voor clubs betekenen. Maar sportverenigingen uit een gemeente kunnen wel gezamenlijk het in het leven roepen van een revolverend fonds aankaarten bij de gemeente.

Gemeenten

Een gemeente zou ook zelf het initiatief kunnen nemen om bij een adviesbureau zoals ERAC of Ecorys, advies in te winnen over de voorwaarden, de opzet en het laten beheren van een revolverend fonds voor de lokale sportverenigingen. Zonder al te veel voortgang remmende problemen zou de opzet van een revolverend fonds voor sportverenigingen in een maand of 6 een heel eind gevorderd moeten kunnen zijn.

Fondsopzet

In de handreiking van bovengenoemde adviesbureaus wordt achtergrondinformatie verschaft over de fondsopzet en -structurering van, mede vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierde, revolverende fondsen. Zo wordt aandacht besteed aan de mogelijke financieringsbronnen en aan de risico’s. Daarnaast worden praktijkervaringen gedeeld.

Hoewel hierbij de focus ligt op voorbeelden van, mede door EFRO gefinancierde, revolverende fondsen, zijn veel elementen één op één relevant voor revolverende fondsen die gevoed worden vanuit andere bronnen. De wet- en regelgeving rondom onder meer staatssteun- en aanbestedingskwesties is vrij universeel.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.