Haagse norm voor meer sportiviteit en respect

De Haagse norm is in het leven geroepen voor meer sportiviteit en respect in een rond het voetbalveld

Op 1 juli jl. werden in Den Haag De Stadsspelen gehouden. Dit leek voetballend Den Haag een uitgelezen moment om de buitenwereld op de hoogte te brengen van de Haagse norm.

 

Het afgelopen seizoen zijn Haagse sportclubs met elkaar gaan praten om samen de Haagse norm op te stellen. De KNVB en gemeente Den Haag hebben dit initiatief gestimuleerd.

Wat is normaal en wenselijk

De clubs die zich hebben ingespannen om deze nieuwe Norm op papier te krijgen werken al een aantal jaar samen aan sportiviteit en respect op en rond de velden. Bij de clubs ontstond de wens om af te spreken wat ‘normaal’ is en welk gedrag op en rond de velden al dan niet wenselijk is.

Haagse norm

Het gaat hierbij om aspecten van het voetbal die nu (nog) niet in het KNVB-tuchtrecht of het strafrecht zijn opgenomen maar die wel belangrijk en wenselijk zijn. De clubs zijn hiervoor in het afgelopen seizoen een aantal keren bij elkaar gekomen.

Het resultaat is de nu gepresenteerde Haagse norm. Deze norm richt zich op doelgroepen zoals bestuurders, spelers, het kader, de arbitrage en de ouders. En aan elke doelgroep zijn in de norm de gewenste gedragingen gekoppeld.

Waardering en complimenten

De Haagse norm voor het seizoen 2017/2018 werd feestelijk gepresenteerd tijdens de Stadsspelen. Namens de gemeente Den Haag en de KNVB waren sportwethouder Rabin Baldewsingh en bondsvoorzitter Michael van Praag aanwezig.

Beide heren spraken hun waardering uit voor het initiatief dat de Haagse clubs hebben genomen. De voorzitter van de KNVB stelde zelfs dat “de Haagse Norm eigenlijk de Nederlandse norm zou moeten zijn.”

Rode draad

Tijdens de presentatie werd ook vast vooruit gekeken naar het komende voetbalseizoen. De Haagse Norm zal voor de doelgroepen met veel nadruk zichtbaar moeten worden gemaakt. Dat gaan de clubs onder meer doen via banners, via de aanvoerdersbanden, via een logo en via de website.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.