Friese sportclubs aan de slag met statushouders

Friese sportclubs gaan in Heerenveen aan de slag met statushouders

Sport Fryslân gaat statushouders integreren door hen als vrijwilliger aan de slag te helpen bij Friese sportclubs. Deze sportorganisatie, die mensen stimuleert om te bewegen, heeft daarvoor een plan ontwikkeld in Heerenveen.

Een aantal clubs zal het plan samen met de gemeente, VluchtelingenWerk, Caleidoscoop en Sport Fryslân gaan uitvoeren. De provincie heeft daarvoor subsidie beschikbaar gesteld.

Werkwijze

Twee statushouders zullen worden opgeleid tot begeleiders. Gedurende de projectperiode krijgen zij een contract voor een aantal uren. Zij worden gecoacht door medewerkers van Caleidoscoop en krijgen als taak om:

 Friese sportclubs te gaan bezoeken om te inventariseren welke mogelijkheden en taken er zijn;
 statushouders en vluchtelingen enthousiast te maken om vrijwilligerswerk te gaan doen bij een club;
 contacten te onderhouden met de statushouders die vrijwilliger zijn en knelpunten te signaleren

Sport is mijn leven

Riyadh Botros is al één van de begeleiders. “Ik vind het leuk om nieuwkomers aan de slag te helpen bij de Friese sportclubs. Ik ben scheidsrechter en voetballer geweest en sport is mijn leven, vooral het voetbal.”

Altijd werk bij Friese sportclubs

Het idee achter het project is dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de integratie van statushouders. Het werk moet hen bovendien stimuleren om ook te gaan sporten. Bij Friese sportclubs valt doorgaans genoeg werk te doen. Van clubhuis- en veldonderhoud en het assisteren bij teams tot het helpen bij evenementen en werk in de kantine.

Heel Fryslân

Zoals het er nu uitziet, zullen de buurtsportcoach en het servicepunt voor vrijwilligers het project gaan volgen. En indien de ervaringen positief zijn, zal het project in de hele provincie Fryslân worden ingevoerd.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant