Martin van Rijn (VWS): problemen bij amateurclubs vallen wel mee

Martin van Rijn (VWS): problemen bij amateurclubs vallen wel mee

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beantwoordt vragen van het Kamerlid Michiel van Nispen (SP) over het bericht dat amateurclubs problemen hebben om het hoofd boven water te houden.

Vraag 1

Wat vindt u van het bericht dat twee derde van de amateurvoetbalclubs organisatorisch en financieel problemen heeft om het hoofd boven water te houden?

Vraag 2

Clubs hebben te maken met steeds meer clubhuis- en veldkosten, minder geld van sponsors en meer regeltjes. Wat betekent dat voor amateurclubs die nu ook al maar moeilijk vrijwilligers kunnen vinden?

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn
Het is voor sportclubs niet altijd gemakkelijk om steeds voldoende vrijwilligers te werven en de begroting sluitend te krijgen. Toch zijn er de afgelopen jaren maar enkele clubs ter ziele gegaan. De verantwoordelijkheid voor de hulp aan clubs ligt bij de sportbonden en de gemeenten. Via een cursus zoals Help ik zoek vrijwilligers (AvS) of Meer in kortere tijd, kunnen clubs worden geholpen met de werving van vrijwilligers.

Bij clubs komt het meeste geld binnen uit contributie, sponsoring en de kantine. Zij zijn het meest kwijt aan huur, energie, bondsafdrachten en vergoedingen. Gemeenten zijn echter verantwoordelijk voor het accommodatiebeleid en kunnen – als dat nodig is – op de huurkosten sturen.

Uit de cijfers van de Stichting Waarborgfonds Sport blijkt dat voetbalclubs relatief vaker dan andere clubs in de categorie ‘redelijk’ vallen. Voetbalverenigingen staan er financieel dus kennelijk iets minder goed voor dan de clubs uit andere sporten.

Vraag 3

Is er een daling te zien van het aantal amateursportclubs over de afgelopen jaren?

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn
Het aantal amateurclubs is tussen 2013 en 2015 gedaald van 25.181 naar 24.669, hoofdzakelijk vanwege fusies. Het aantal leden per vereniging is in deze periode vrijwel gelijk gebleven. In 2013 waren dat er 212, in 2015 waren dat er 214.

Vraag 4

Hoeveel mensen zien af van sporten omdat de toegang tot sportclubs moeilijker is geworden?

Antwoord van staatssecretaris Van Rijn
Dat is niet precies bekend. Het meest recente onderzoek hiernaar is de Sportersmonitor van vijf jaar geleden. Met name tijdgebrek blijkt een reden te zijn om niet te sporten. Cijfers uit de Vrijetijdsomnibus van 2014 geven aan dat de tevredenheid over het sportaanbod met 86% nog steeds hoog is.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant