Rijksoverheid investeert in opleiding sportvrijwilligers

Aan sportvrijwilligers worden steeds hogere eisen gesteld. Daarom investeert de Rijksoverheid in hun opleiding en begeleiding.

De maatschappij verandert en daardoor gaan Nederlanders anders sporten. Dat doen zij bijvoorbeeld steeds vaker alleen. En ze gebruiken daarbij vaker apps en andere digitale middelen.

 

De Rijksoverheid wil sportclubs en andere sportaanbieders helpen om beter in te spelen op de nieuwe behoeften van sporters.

Sportvrijwilligers opleiden

In de sport zijn veel vrijwilligers actief. Bijvoorbeeld als scheidsrechter, in het bestuur of in de kantine. Aan al deze mensen worden steeds hogere eisen gesteld. De Rijksoverheid investeert daarom in het opleiden en begeleiden van deze vrijwilligers.

Denk aan verantwoord alcoholgebruik op de club of een pedagogisch verantwoorde opzet van de jeugdopleiding. Vrijwilligers krijgen hiervoor door de Rijksoverheid handvatten aangereikt om hun taak binnen de club beter kunnen vervullen.

Rol voor sportaanbieders

De Rijksoverheid wil sportaanbieders helpen om diensten te ontwikkelen en nieuwe doelgroepen te gaan bedienen. Zo kunnen zij een grotere maatschappelijke rol spelen en zich aanpassen aan de veranderende maatschappij.

Een maatschappij waarin Nederlanders vaker alleen sporten en meer apps gebruiken. Maar ook een maatschappij waarin sportaanbieders in iedere gemeente een belangrijke ontmoetingsplaats vormen voor mensen.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantSportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten