Onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid

Minister Edith Schippers informeerde op 23 juni de tweede kamer over de eindevaluatie van het onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG). De minister gaat met deze eindevaluatie in op de daarin door ZonMW gedane aanbevelingen.

Minister Edith Schippers van VWS informeerde op 23 juni 2015 de tweede kamer over de eindevaluatie van het onderzoeksprogramma Sport, Bewegen en Gezondheid (SBG).Onderzoeksprogramma SBG
Het onderzoeksprogramma SBG is een uitwerking van een advies uit 2001 van de toenmalige Raad voor Gezondheidsonderzoek, thans onderdeel van de Gezondheidsraad. Het programma heeft gelopen tussen 2004 en 2014 en kende een totaalbudget van 6,5 miljoen euro verspreid over drie tranches.

Doelen
In het programma zijn 35 projecten gehonoreerd waarvan 9 onderzoeksinfrastructuur-projecten, 23 onderzoeksprojecten en één programmeringsstudie. De drie belangrijkste programmadoelen waren:

 • Versterking van de onderzoeksinfrastructuur voor Sport, Bewegen en Gezondheid
 • Vergroting van de kennis op het gebied van sport en gezondheid onder meer
  voor preventie en behandeling van aandoeningen en sportblessures
 • Versterking van de verspreiding en toepassing van de onderzoeksresultaten

Conclusies
Ten aanzien van het onderzoeksprogramma concludeert de evaluatiecommissie:

 • Het onderzoeksprogramma heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van Sport, Bewegen en Gezondheid in de academische wereld. De samenwerking tussen onderzoek en praktijk is (nog onvoldoende) verbeterd. De samenwerking tussen de academische kernen is te beperkt gebleven
 • Er is veel kennis gegenereerd over de aspecten van sport en bewegen bij de preventie en behandeling van ziekten, aandoeningen en sportletsels. Deze kennis is echter niet onderzocht bij mensen met een lage sociaal economische status en mensen met een beperking als primaire doelgroep
 • Het onderwijs op het gebied van Sport, Bewegen en Gezondheid is in de loop van het programma beter ingebed in de opleidingscurricula. Via vakpublicaties is de kennis verspreid naar de beroepspraktijk

Aanbevelingen
De aanbevelingen van de evaluatiecommissie zijn:

 • Onderscheid langer lopend strategisch onderzoek en kort-lopend toepassingsgericht onderzoek
 • Zorg voor meer betrokkenheid van het praktijkveld
 • Bij de versterking en verankering van de onderzoeksinfrastructuur voor Sport,
  bewegen en gezondheid dienen o.a. strikte co-financieringseisen te worden gesteld
 • De samenwerking tussen de academische kernen behoeft versterking waarbij meer hogescholen kunnen worden betrokken.

Het bestuur van ZonMw onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit beide rapporten.

Standpunt van de minister
Ik concludeer dat het onderzoeksprogramma een forse bijdrage heeft geleverd aan de positionering van Sport, Bewegen en Gezondheid in de academische wereld. Het is eveneens positief dat veel kennis is gegenereerd over de effecten van sport op de gezondheid.

Ik onderschrijf het belang van strategisch en toegepast onderzoek, evenals het beter betrekken van het praktijkveld bij het programmeren en toewijzen van onderzoek. De verbinding met de praktijk is een belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe programma sportblessurepreventie dat de kamer op 26 mei ontving.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.