Naar een veiliger sportklimaat in de sportsector

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Betreft: lancering plan ‘Naar een veiliger sportklimaat’
Postbus 20018
2500 EA  Den Haag

Minister Schippers lanceert samen met Veiligheid en Justitie het plan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, met intensiveringsmaatregelen om geweld in de sport tegen te gaan..

Den Haag, 24 april 2013

Betreft intensiveringsmaatregelen ‘Naar een veiliger sportklimaat

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens mijn collega van het ministerie van Veiligheid en Justitie, een plan met intensiveringsmaatregelen om geweld in de sport tegen te gaan. De maatregelen zijn gezamenlijk opgesteld door de sportsector, gemeenten en de rijksoverheid waarbij elke partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft genomen.

Naast het met kracht doorvoeren van het huidige actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, wordt een aantal intensiveringen ingezet die het actieplan versterken. Dit betreft sportspecifieke maatregelen, sport en veiligheid op lokaal niveau, de aanpak van excessen, de rol van ouders, sportiviteit en respectvol gedrag op school en de inzet van rolmodellen.

De voortgang van de intensiveringen wordt jaarlijks gevolgd en in het actieplan worden de maatregelen verder uitgewerkt.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
mevrouw drs. E.I. Schippers

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant