Minister Edith Schippers beantwoordt kamervragen

Op 8 januari jl. schreef de Telegraaf dat “een groeiend aantal Nederlanders de sportclub voor de kinderen niet meer kan betalen. In 2015 moesten ruim 42.000 kinderen daartoe financieel worden geholpen, bijna 25% meer dan in 2014. Minister Edith Schippers beantwoordt de vragen van het SP-tweedekamerlid Michiel van Nispen over dit bericht.

Vraag 1
Deelt u de mening dat het ernstig is dat een groeiend aantal Nederlanders geen sportclubs meer kan betalen voor hun kinderen?

Minister Edith Schippers

Ja, sport moet betaalbaar zijn voor iedereen. Daarom ondersteun ik het Jeugdsportfonds met een meerjarensubsidie van ruim 1,2 miljoen euro om sport toegankelijk te houden voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen.

Vraag 2
Wat vindt u ervan dat het Jeugdsportfonds in 2015 ruim 42.000 kinderen heeft geholpen om te kunnen sporten door financieel bij te dragen?

Minister Edith Schippers

Ik vind het positief dat het Jeugdsportfonds in staat is om steeds meer middelen te verwerven, waardoor voor een toenemend aantal kinderen dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen sporten mogelijk wordt/blijft.

Vraag 3
Hoe beoordeelt u het bericht dat clubcontributies jarenlang fors zijn verhoogd, omdat de lasten waar sportclubs mee te maken hebben zijn gestegen en dat de stichting Waarborgfonds Sport (SWS) aangeeft dat de rek er bij veel verenigingen uit is?

Minister Edith Schippers

Een van de belangrijkste clubuitgaven is de huur die zij aan de gemeente betalen. Deze blijven gelijk maar zonder inflatiecorrectie. Er zijn gemeenten waar bezuinigd wordt op de sport maar gemeenten zijn autonoom in hun beslissingen omtrent de uitgaven aan sport.

De SWS geeft aan dat, hoewel zij vinden dat de rek er bij de verenigingen uit is, zij ook zien dat het percentage verenigingen waarvan zij de financiële situatie als problematisch of matig waarderen, nagenoeg gelijk gebleven. Er lijkt dus een stabilisatie plaats te vinden.

Vraag 4
Heeft u zicht op welke (soorten) sportverenigingen moeite hebben het hoofd boven water te houden en zijn hierin verschillen te zien in bepaalde regio’s?

Minister Edith Schippers

NOC*NSF heeft sportverenigingen gevraagd naar hun financiële armslag en concludeert dat met name verenigingen met tussen 100 tot 500 leden minder armslag hebben. Het is niet bekend of hierin ook regionale verschillen zijn.

Vraag 5
Welke maatregelen gaat u treffen om ervoor te zorgen dat de lasten voor sportclubs niet buitensporig hoog worden en alle kinderen kansen en mogelijkheden krijgen om te kunnen sporten?

Minister Edith Schippers

Sinds 4 januari kunnen zo’n 25.000 verenigingen gebruik maken van de subsidieregeling ‘Subsidieregeling EDS Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties‘. Dit jaar is hiervoor 6 miljoen euro beschikbaar. Voorts zal het kabinet, naar aanleiding van het aanvaarde amendement Van Dekken en Yücel, 5 miljoen euro extra beschikbaar stellen om meer kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans te geven om mee te doen aan sportactiviteiten.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant