Minister Bruno Bruins: een AED verdient aanbeveling

Minister Bruno Bruins vindt dat de beschikbaarheid van een AED op ieder sportcomplex aanbeveling verdient

De nieuwe minister voor medische zorg en sport, Bruno Bruins, heeft vragen beantwoord van GL-kamerlid Lisa Westerveld over het gebrek aan medische kennis bij amateursportverenigingen in Nederland.

 

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Voetbalverzorgers denken te laat aan hartprobleem’?

Antwoord van minister Bruins
Ja.

Vraag 2

Is er beleid of zijn er richtlijnen ten aanzien van de medische kennis die nu aanwezig dient te zijn bij sportclubs? Zo ja, waar is dat te vinden? Zo nee, acht u het wenselijk dat die er komen en zo ja, welke?

Vraag 7

Worden sportclubs door de overheid ondersteund bij het verlenen van basale medische zorg? Zo ja, hoe en zo niet, waarom dan niet?

Antwoord van minister Bruins

Er is nu geen landelijk beleid en er zijn geen wettelijke regels voor medische kennis bij sportclubs. Dit is de verantwoordelijkheid van de sportbonden en de clubs zelf. BVO’s hanteren wel richtlijnen. Voor fulltime werknemers van de clubs is de Arbowet van toepassing.

De werkgever dient ook voor een veilige werkplek te zorgen voor werknemers die minder dan 40 uur per week werken. In de opleiding van trainers wordt wel aandacht besteed aan het voorkomen en behandelen van blessures.

Vraag 3

Dienen trainers van bijvoorbeeld (lagere) jeugdelftallen nu in het bezit te zijn van een EHBO diploma? Zo niet, waarom dan niet?
Antwoord van minister Bruins

Nee, zie antwoord 2. Bovendien heeft de KNVB aangegeven zo’n verplichting in het amateurvoetbal niet realistisch te vinden. Dit zou volgens de bond namelijk de beschikbaarheid van vrijwilligers verder onder druk zetten.

Vraag 4

Bij hoeveel amateursportclubs zijn er op dit moment Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) aanwezig en hoeveel van deze apparaten zijn er tot nu toe gecontroleerd?

Antwoord van minister Bruins

Uit onderzoek van het Mulier Instituut is gebleken dat in 2016 zo’n 44% van alle clubs over een AED beschikte. En veldsportclubs hebben vaker een AED-apparaat dan zaalsportclubs. Uit een KNVB-enquête uit 2014 bleek ook dat 85% van de voetbalclubs een AED te bezit. Circa 80% daarvan werd regelmatig gecontroleerd.

Vraag 5

Klopt het dat het niet verplicht is om een AED op een sportcomplex te hebben? Zo ja, deelt u dan de mening dat het wenselijk is dat elke sportclub wel zo’n apparaat moet hebben? Zo niet, waarom niet?

Antwoord van minister Bruins

Het is inderdaad niet verplicht voor een sportclub om een AED te bezitten. Maar het verdient wel aanbeveling dat bij zoveel mogelijk sportaccommodaties een AED beschikbaar is.

Vraag 6

Kunt u een inschatting maken van het aantal amateursporters dat te maken krijgt met hartproblemen en bij welke sport dit risico het hoogst is? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van minister Bruins

Nee, dat kan ik niet. En ook de Hartstichting, het RIVM, het CBS, NOC*NSF en VeiligheidNL kunnen dat niet. En er bestaat ook geen landelijk register van acute hartdood bij sporters. Het is mij dus ook niet bekend hoe groot het aantal sporters is dat met hartproblemen kampt.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.