Bewegingsonderwijs direct succes voor minister Bruins

Minister Bruins, bewegingsonderwijs zeker zo belangrijk als taal en rekenen

Op 20 november vindt het overleg over ‘Sport en Bewegen’ plaats. Hierin wordt o.a. de voortgangsbrief Sport besproken die minister Bruins van VWS vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.

 

Het streven van het kabinet Rutte II was om alle basisschoolkinderen drie lesuren bewegingsonderwijs te geven door een bevoegde leerkracht. Dat is alles behalve gelukt.

Van 113 naar 89 minuten

De lestijd per week voor bewegingsonderwijs was in schooljaar 2016/2017 gemiddeld 113 minuten voor groep 1-2. Dat is 8 minuten minder dan in 2012/2013. Voor de groepen 3 t/m 8 bleef de lestijd per week met 89 minuten vrijwel ongewijzigd.

Geen onderdeel curriculum

Zo’n 40% van de scholen biedt groep 1-2 per week drie tot vijf bewegingslessen aan. In de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen op 75% van de scholen wekelijks nog maar twee lessen bewegingsonderwijs.
En eivol lesrooster staat realisatie van de ambities in de weg. Zo blijkt bewegingsonderwijs nog steeds geen vast onderdeel te zijn van het curriculum, zoals taal en rekenen.

Vakleerkracht

De drie lesuren per week worden dus vaak niet gehaald maar hoe zit het dan met de inzet van vakleerkrachten? Op 27% van de basisscholen wordt het bewegingsonderwijs in de groepen 3 t/m 8 door een vakleerkracht verzorgd. Deze inzet is in alle regio’s toegenomen ten opzichte van vier jaar gelden en is het duidelijkst in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Zwemvaardigheid

Het stimuleren van bewegingsonderwijs is ook een mooie stimulans voor het schoolzwemmen. Slechts 31% van de basisscholen heeft schoolzwemmen nog maar op het programma staan. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat 75%.

Direct een vakleerkracht

Met schoolzwemmen is een school direct voorzien van een vakleerkracht. Deze hoeft dus niet speciaal te worden aangesteld. Het is goed om ieder kind in groep 8 met een zwemdiploma van school te laten gaan. En kinderen vinden een gymles in het water bovendien geweldig. Succes verzekerd dus voor minister Bruins, al aan het begin van zijn ministeriële carrière.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant