Ontstaat er een jacht op nog jeugdiger voetbaltalent?

Er zou in Nederland sprake zijn van een lucratieve jacht op jeugdig voetbaltalent. Minister Edith Schippers beantwoordt de vragen die het SP-kamerlid Michiel van Nispen de minister over deze vermeende praktijk stelde.

SP-kamerlid Michiel van Nispen vreest dat er in Nederland sprake is van jacht op jeugdig voetbaltalent. Minister Schippers beantwoorde zijn vragen hierover.Vraag 1 Wat vindt u van de handelswijze van buitenlandse voetbalclubs die steeds vaker talentvolle kinderen uit Nederland halen en de regelgeving omzeilen?
Vraag 2 Vindt u het onwenselijk dat jonge kinderen naar buitenlandse voetbalclubs worden gehaald? Vindt u dat hier sprake kan zijn van kinderhandel?

Antwoord 1 en 2
Minister Schippers is van mening dat kinderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten opgroeien en dat plezier in hun sport voor jeugdige spelers voorop moet staan. Als de ouders een baan aangeboden krijgen in het buitenland en besluiten om met hun kind(eren) te verhuizen, dan is dat een verantwoordelijkheid van de ouders.

Op basis van FIFA regels kunnen er in principe geen internationale overschrijvingen van voetbaltalent onder de 18 jaar plaatsvinden. Sinds 1 maart 2015 hebben alle clubs een FIFA-toestemming nodig indien zij spelers van 10 of 11 jaar oud uit het buitenland willen halen. Dat was voorheen 12 jaar. De constructie waarbij de ouders een baan krijgen aangeboden en het kind daarbij een nieuwe voetbalclub vindt is één van de uitzonderingen.

Vraag 3 Hoeveel Nederlandse kinderen zijn ondanks het verbod om tussen 10 en 18 jaar in een ander land te spelen, toch naar het buitenland vertrokken om daar te gaan voetballen? Bent u bereid dit uit te zoeken en de Kamer hierover te informeren? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 3
De KNVB heeft aangegeven dat er sinds 2011 zo’n 5.600 internationale overschrijvingen hebben plaatsgevonden, waarvan zo’n 800 spelers tussen de 12 en 18 jaar, die voldeden aan de door de FIFA gestelde uitzonderingsvoorwaarden. Bij nog jongere spelertjes is de KNVB niet betrokken geweest want voor hen was geen internationaal transfercertificaat vereist.

Vraag 4 Kunt u de Kamer meer informatie doen toekomen over het FIFA-onderzoek met betrekking tot transfers naar het buitenland van 10- en 11-jarige spelers? Zo niet, waarom niet?

Antwoord 4
Het is regel dat er geen internationale overschrijvingen van voetbaltalent onder de 18 jaar plaatsvinden. Voor minderjarige spelers die wel een internationale overschrijving wensen, moet door de nationale voetbalbond toestemming worden gevraagd aan de FIFA. Daarbij dient de nationale voetbalbond diverse documenten te overleggen om te bewijzen dat een uitzondering gerechtvaardigd is. De FIFA neemt alle documenten mee in haar onderzoek alvorens al dan niet toestemming te verlenen.

Vraag 5 Wat vindt u van de zorg van de internationale spelersvakbond FIFPro die vreest dat de jacht op jeugdig voetbaltalent zich zal verleggen naar nog jongere spelers die buiten de nieuwe regels vallen? En wat is uw reactie op het voorstel dat clubs voortaan toestemming nodig hebben voor iedere jeugdspeler die ze uit het buitenland halen, om te voorkomen dat men onder de leeftijdsgrens van 10 jaar gaat zitten?

Antwoord 5
Ik sluit niet uit dat de grens verlegd zal worden naar nog jonger voetbaltalent omdat voor spelers jonger dan 10 jaar geen internationaal transfercertificaat vereist is. Het gaat dan om erg jonge spelers waarvan het nog moeilijk is te voorspellen of het inderdaad grote talenten zijn en blijven. Desondanks ben ik er met de KNVB voorstander van dat ook voor voetbaltalent jonger dan 10 jaar de goedkeuringsprocedure gaat gelden.

Vraag 6 Welke mogelijkheden ziet u om te zoeken naar oplossingen om deze vorm van kinderhandel te voorkomen tot en met 18 jaar? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 6
Nederland alleen kan dit probleem niet oplossen. Er bestaat vrij verkeer van personen binnen Europa. Dat is mede van invloed op deze problematiek want restricties ten aanzien van dit vrije verkeer (al dan niet in reglementen van de voetbalorganisaties) zullen al snel op gespannen voet staan met de regels inzake het vrije verkeer van personen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.