Investeringsmogelijkheden (energie)besparing sportclubs

De PvdA-kamerleden Jan Vos en Tjeerd van Dekken stelden VVD-minister Henk Kamp van het ministerie van Economische Zaken, enkele vragen over de btw-regels en investeringsmogelijkheden in zonnepanelen voor kleine sportverenigingen in Nederland.

Minister Kamps stelt met minister Schippers een stimulerings- en subsidieregeling samen, voor investeringsmogelijkheden in energie-opwekking bij sportclubs.Vraag 1
Is het waar dat sportverenigingen over de energie die zij via zonnepanelen op hun eigen gebouwen opwekken, btw moeten afdragen terwijl kleinverbruikers dit niet hoeven? Indien dat het geval is, ziet u dan mogelijkheden om de teruggaafregeling ook voor sportverenigingen in te stellen?

Antwoord van de minister
Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie zijn eigenaren van zonnepanelen btw-plichtig indien zij duurzaam en tegen vergoeding, de door deze zonnepanelen opgewekte energie aan energiemaatschappijen leveren. Sportverenigingen zijn in dat geval aan te merken als btw-ondernemer.

Dit betekent dat zij recht hebben op aftrek van de btw die aan hen in rekening is gebracht voor de aanschaf, installatie en reparatie van de panelen, voor zover deze worden gebruikt voor belaste elektriciteitslevering. Er bestaat geen btw-aftrekrecht voor zover de zonnepanelen door hen worden gebruikt voor eigen gebruik omdat de sportvereniging voor haar primaire activiteiten is vrijgesteld van btw.

Vraag 2
Ziet u (fiscaal) aantrekkelijke investeringsmogelijkheden voor sportverenigingen, om duurzame maatregelen zoals de aanschaf van zonnepanelen of energiebesparing te stimuleren? Indien dat het geval is, kunt u dan aangeven welke maatregelen dit zouden kunnen zijn?

Antwoord van de minister
In de energiebelasting bestaan drie, ook door sportverenigingen te gebruiken, investeringsmogelijkheden die het duurzaam lokaal opwekken van energie stimuleren:

  • de salderingsregeling bij teruglevering van elektriciteit aan het elektriciteitsnet
  • de vrijstelling voor het verbruik van elektriciteit die door de verbruiker zelf achter de meter is opgewekt
  • het verlaagde tarief voor lokaal opgewekte elektriciteit door coöperaties en VvE’s

Ter uitvoering van de motie van de Kamerleden Bruins Slot en Dijkstra van 17 december 2012 stel ik, samen met minister Schippers, een subsidieregeling op om energie-opwekking door sportverenigingen te stimuleren. In deze regeling, die per 1 januari 2016 effectief wordt, zal een lijst met maatregelen worden opgenomen voor energiebesparing en duurzame energie waarvoor subsidie kan worden verstrekt. In de vaststelling van de hoogte van het subsidiepercentage, zal rekening worden gehouden met het, voor sommige sportverenigingen, niet aftrekbaar zijn van de btw.


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.