Investeren in sport speerpunt minister Bruno Bruins

Minister Bruno Bruins van sport wil fors gaan investeren in sport

Al 371 gemeenten hebben één of meerdere buurtsportcoaches en zij zijn daar in 95% van de gevallen ook nog eens positief over. Minister Bruno Bruins wil de komende jaren fors gaan investeren in sport.

 

“Steeds meer mensen voelen zich veilig op en rond het sportveld en zijn tevreden over het sport- en beweegaanbod”, zo schrijft minister Bruins aan de Tweede Kamer.

Grote rol van sport

Sport speelt een grote rol in het leven van veel Nederlanders. Minister Bruins onderstreept het belang van de sport voor de volksgezondheid. Maar hij benadrukt ook het plezier en de saamhorigheid die sport brengt.

Investeren in sport

Sterke clubs en goed geschoolde vrijwilligers zijn daarvoor van groot belang. Daarom wil de minister fors gaan investeren in sport. Zeker 10 miljoen euro extra voor de versterking van de sportsector. Maar ook 10 miljoen extra voor de topsport en 5 miljoen voor de organisatie van grote sportevenementen.

Sportakkoord voor de zomer

Bruins wil ook dat de kwaliteit van de sportaccommodaties gewaarborgd blijft. Hij zal daarover in januari 2018 met gemeenten, clubs, sportbonden en andere belanghebbenden gaan praten. De minister streeft ernaar om al voor het zomerreces een sportakkoord te sluiten.

Sport en Bewegen in de buurt

In het laatste jaar van de sportimpuls zal de reguliere sportimpuls alleen voor kwetsbare doelgroepen, chronisch zieken, ouderen en gehandicapten worden opengesteld.

Het kabinet wil ook meer innovatie gaan stimuleren. Bruins daagt ondernemers daarom via de RVO uit om ook te investeren in sport en duurzame sport- en beweeginnovaties voor mensen die achterblijven in sport- en beweegdeelname.

Naar een Veiliger Sportklimaat

Het aantal aangevraagde VOG’s voor vrijwilligers in de sport, is gegroeid van 76.731 in 2016 naar 98.361 dit jaar tot nu toe. Het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ (VSK) is tot eind 2018 verlengd.

De minister wil het VSK plan blijven borgen. Bijvoorbeeld door het blijven aanbieden van VSK-cursussen en -trainingen via de Academie voor Sportkader. Op 20 november praat de Tweede Kamer over de sportbegroting voor 2018.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.