Komt de Grand Prix in 2020 naar Nederland?

Op 26 mei jl. kopte het Noordhollands Dagblad dat Een Grand Prix in 2020 haalbaar zou zijn in Nederland. Minister Edith Schippers beantwoordt de vragen van het Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) over dit bericht.

Vraag 1 over de Grand Prix in 2020

“Wat zou u er van vinden als de Grand Prix in 2020 in Nederland zou plaatsvinden? Kunt u aangeven wat er vanuit de overheid en de sport voor nodig is om dit evenement naar Nederland te halen?”

Antwoord van minister Schippers
“In algemene zin sta ik positief tegenover het naar Nederland halen van internationale sportevenementen. Het is echter te vroeg om een uitspraak te doen over het naar Nederland halen van de Grand Prix in 2020. Het initiatief hiertoe ligt bij de autosport, het bedrijfsleven en de lokale overheid dus ik wacht eerst de uitkomsten van de businesscase van de initiatiefnemers af.”

Vraag 2

“Deelt u de visie dat de Nederlandse Sport Raad zou moeten onderzoeken of het organiseren van de Grand Prix in 2020 haalbaar is en hoe dit vormgegeven zou kunnen worden?”

Antwoord van minister Schippers
“Zoals ik heb aangegeven ligt het initiatief voor de businesscase bij de initiatiefnemers en niet bij de Rijksoverheid. Ik zou mij kunnen voorstellen dat ik eind 2016 de Nederlandse Sport Raad hierover om een advies vraag.”

Vraag 3

“Heeft u reeds inzicht in de kansen die grote sportevenementen kunnen bieden voor handelsmissies, de organisatie van festivals en afgeleide evenementen? Wisselt u hierover gegevens uit met de minister van Economische Zaken?”

Antwoord van minister Schippers
“Primair is het Ministerie van BuZa verantwoordelijk voor de spin-off van internationale sportevenementen in het buitenland. Hierin werkt BuZa samen met het bedrijfsleven en sportorganisaties zoals NOC*NSF en sportbonden. Voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro positioneert het Nederlandse bedrijfsleven zich op gebieden zoals milieu, duurzaamheid en voedsel(zekerheid).”

“Dat gebeurt ook tijdens handelsmissies. In aanloop naar de Olympische Spelen van 2020 in Japan, zijn er voor Nederlandse bedrijven veel samenwerkingsmogelijkheden op dit vlak. Ik zal in oktober as. een sportbedrijven-missie naar Japan leiden. Ik zie echter ook kansen voor inkomende handelsmissies rondom internationale sportevenementen die in Nederland plaatsvinden. Ik heb de Nederlandse Sport Raad o.a. ingesteld om advies te geven over sportevenementen als springplank voor internationale handel.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant